impressies van activiteiten impressies van activiteiten
Hier vindt u impressies van de activiteiten van afgelopen maanden.
Wij hopen dat ze u uitnodigen om deel te nemen aan komende activiteiten.

Naar activiteiten op komst

Naar agenda
 
Fietstocht langs de Rotte

Fietstocht langs de Rotte
Het zal wel te maken hebben met de EK voetbal. Ondanks de roemloze uitschakeling van het Nederlands Elftal, waren er elf roemrijke Alexanderkerkers verschenen aan de aftrap van ons fietstochtje langs diverse wateren in de omgeving.
Het weer was natuurlijk een belangrijke factor in het succes, net als het goede humeur van de deelnemers. We mochten weer na een donkere tijd en dat was leuk. Na een heerlijk biertje (de een groter dan de ander) of een lekkere kop koffie en thee bij de waterskibaan aan de Zevenhuizerplas gingen we moe maar voldaan weer naar huis. De plannen voor de volgende fietstochten zijn al in de maak!
 
 
Film over Beethoven: Copying Beethoven

Film over Beethoven: Copying Beethoven
Corona proof naar de film.
Op dinsdagavond 20 oktober keken we met 10 personen naar de film Copying Beethoven. In de grote zaal, ieder met een eigen tafel en stoel en een eigen kopje koffie genoten we van een prachtige film met heerlijke muziek van de oude Maestro die dit jaar 250 jaar oud zou zijn geworden.
Bij de première van zijn 9e symfonie heeft Beethoven de hulp ingeroepen van een copyist. Hij krijgt Anna, een lieftallig "meisje" van 23 jaar oud. Na een aanvankelijk sceptische ontvangst blijkt ze heel wat in haar mars te hebben en wordt de première een doorslaand succes.

De aanwezige kijkers hebben ervan genoten. Waarschijnlijk zijn ze nog nooit zo veilig naar de film geweest.

 
 
Natuurwandeling in het gebied van de Rottemeren

Natuurwandeling in het gebied van de Rottemeren
Op 10 oktober hebben we met een groepje gemeenteleden onder leiding van een gids van de vereniging Rotta een wandeling gemaakt. Het KNMI voorspelde forse buien en dat bleek ook te kloppen, maar daar hebben wij ons niet door laten tegenhouden.
We werden in het clubhuis ontvangen met koffie, thee en een presentatie over flora en fauna in het Hoge Bergse Bos. Het Hoge Bergse Bos is aangelegd in de jaren ‘70. Het is een gevarieerd landschap met 4 heuvels, waterpartijen en enkele kunstobjecten. We wandelden over 2 bruggen die verwijzen naar de maan en de zon. Het was even droog, dus een goed moment voor een groepsfoto op de brug. Daarna bracht de gids ons naar het letterlijke hoogtepunt van de wandeling: het uitkijkpunt Lührs. We zagen in de verte Zoetermeer, Rijswijk en in de grijze wolken lag Delft. Als laatste liepen we door natuurgebied de Wiebertjes, een gebied dat door Natuur- en Vogelwacht Rotta wordt beheerd. We kregen uitleg over de planten die er groeien en de vogels die er leven. De naam Wiebertjes verwijst naar het slotenpatroon, waardoor de percelen de vorm van Wiebertjes hebben. Na de wandeling konden we ons opwarmen in het clubhuis met een kopje koffie of thee.
Wilt u ook een keer gaan wandelen in het Hoge Bergse Bos? Op de website www.rotta-natuur.nl vindt u onder het tabblad Ontdek de natuur de wandelroute Ontdek het Hoge Bergse Bos.
 
 
Fietstocht naar bouwlocatie A16 en Expo

Fietstocht naar bouwlocatie A16 en Expo
Altijd leuk om een verslagje te schrijven van een activiteit aan de hand van een Bijbelverhaal. Ik twijfel wat ............. Voor de storm op het meer waaide het net niet hard genoeg (slechts windkracht 7) dus het wordt toch de Zondvloed (hoewel buienradar slechts over een enkele millimeter repte). Dus gingen acht dapperen, voorzien van de nodige regenkleding op weg naar de nieuwe A16 Rotterdam. We vertrokken droog maar daar kwam in Ommoord, bij het viaduct over de Rooseveltweg, verandering in. In de eerste regenbui kreeg Corrie kettingpech, gelukkig recht voor de deur van de fietsenmaker, dus dat viel een beetje mee. Na de col de Irenebrug overwonnen te hebben konden we even schuilen in het prachtige gebouw van de Expo in het Bergse Bos. Daar kregen we een film te zien die van boven bekeken moest worden. De lift deed het niet, dus moesten we allemaal klimmen. Na de film konden we in het landschap op de vloer met hightech karretjes allerlei informatie opvragen en dus veel leren. Ook konden we de hele expositie bekijken over alle technische en maatschappelijke aspecten die zo'n groot project met zich meebrengt. Heel erg leerzaam allemaal.
Als afsluiting ging een gids met ons mee om buiten diverse bouwplaatsen te bekijken. Na de eerste begon de zondvloed en die bracht ons ertoe te schuilen in het restaurant om met een kop koffie of een kopstoot weer een beetje op krachten te komen. Buiten werd het droog.
Na de koffie de regenpakken weer aan om de thuisreis te aanvaarden: opnieuw het sein voor de zondvloed om een tweede golf in het leven te roepen. Nat maar voldaan zijn we thuisgekomen.
Volgend jaar weer, dan kunnen de vorderingen van de bouwers bekijken.
 
 
Lezing Geest van de hebzucht

Lezing Geest van de hebzucht
Op 4 maart bezochten 8 mensen de avond over de Geest van de Hebzucht. Maartje Fokkema had een presentatie voorbereid over dit interessante en vooral actuele thema.
Vanuit de geschiedenis maakte ze duidelijk dat de vroegere hoofdzonde (hebzucht) tegenwoordige een deugd is geworden waar de economie sterk afhankelijk van is. Als wij als consument niet voortdurend streven naar meer, stort de economie in elkaar. Dat gegeven zorgt natuurlijk wel voor een flink aantal problemen. Zo gaat de productie van alle goederen ten koste van het milieu en zorgt hebzucht ervoor dat het verschil tussen armen en rijken alleen maar groter wordt.
Het is goed om je daar als Christen bewust van te zijn. Misschien moeten we hier en daar zelf eens wat consuminderen, ons bewuster zijn van de leefomgeving en zeker nadenken over hen die het minder hebben dan wij.
Goed om daar eens bij stil te staan vanuit een Christelijke kijk op de dagelijkse economie!
 
 
Evensong

Evensong
Op 12 februari verzorgde ds. Hanna Rijken een inleiding over het verschijnsel Evensong, een uit Engeland overgewaaide vorm van eredienst die in Nederland steeds meer belangstellenden trekt.
Voor een deel wordt dat veroorzaakt door de prachtige koorzang, de aankleding van de zangers en de akoestiek van de kerk. Daarnaast spelen de gewijde stilte en het plechtige taalgebruik ook een belangrijke rol.
De ruim 20 deelnemers mochten zelf ook ervaren hoe het klinkt om Evensong liederen te zingen, begeleid door onze eigen organist Matthijs van der Wilt, en we konden luisteren naar prachtige Engelse voorbeelden.

Wonderlijk om te horen dat de Evensong steeds meer zijn intrede doet in ons land, terwijl het kerkbezoek over de volle breedte terugloopt.

Voor ons misschien een goede reden een van de zangdiensten volgend jaar te wijden aan deze prachtige muziek. Maar dan met een stampvolle kerk.
 
 
Escape room

Escape room
24 januari: de eerste escape room in de Alexanderkerk.
Een kleine 20 deelnemers, mannen en vrouwen, jong en oud, ervaren en groen als gras waren zichtbaar gespannen op komen dagen om binnen een uur uit de gevangenis te ontsnappen of het hele weekeinde op water en brood opgesloten te blijven zitten. Een rijtje strenge cipiers kwam de gemoedsrust ook al niet ten goede. Door die spanning werd de eerste opdracht al niet helemaal begrepen. Die duurde dan ook heel lang, waardoor alle groepen ook nog eens extra spanning gingen ervaren als gevolg van de tijdsdruk.
Gelukkig verliep het tweede deel voorspoediger en werd het aan het eind nog spannend welke groep binnen de tijd zou kunnen vrijkomen. Dat bleek groep 3 te zijn die nog bijna een minuut tijd over bleek te hebben.

Na afloop hebben nog wat nagepraat onder het genot van een kop koffie of thee. Voor veel deelnemers wat het een eerste ervaring die naar meer smaakte. Iedereen had enthousiast meegewerkt en volop genoten. Dat gaan we dus vaker doen!
 
 
Film: Ben is Back

Film: Ben is Back
Een elftal gemeenteleden van de Alexanderkerk was nieuwsgierig naar de film Ben is Back die op 18 december als kerstfilm werd vertoond.
Ben, een verslaafde in een afkickkliniek, had gehoor gegeven aan de kerstwens van zijn moeder om de kerstdagen thuis door te brengen. Zijn behandelaars wisten het niet en zouden er ook niet mee hebben ingestemd. Zijn gezinsleden wisten het niet en waren er eigenlijk geen van allen blij mee; zij herinnerden zich de problemen van de vorige kerstfeesten nog maar al te goed.
Een leuk kerstcadeau dus, dat eigenlijk door niemand gewenst is en niet wordt uitgepakt. Behalve dan door zijn moeder, een prachtige rol van Julia Roberts. Zoals het een goede moeder betaamt, steunt ze hem door dik en dun en is ze blij met zijn oprechte pogingen er iets goeds van te willen maken. Maar hij wordt natuurlijk ook opgemerkt door de mensen uit het wereldje en dat geeft uiteraard problemen: mensen hebben nog wat van hem tegoed en ze weten hem en zijn gezin te vinden, met alle gevolgen van dien. Uiteindelijk bezwijkt hij weer voor de verleiding en ligt voor dood in een boerenschuur.
Toch heeft de film een happy end: zijn moeder vindt hem en brengt hem weer tot leven. Het is voor de zoveelste keer een nieuwe start en een sprankje hoop voor de toekomst. Dus toch een kerstfilm! Gelukkig maar dat moederliefde zo geduldig is en nooit opgaat!
 
 
Schilderen naar Rembrandt

Schilderen naar Rembrandt
Op woensdag 7 november kwam een flink aantal Rembrandts in spe bij elkaar om de man met de gouden helm te schilderen. Onder leiding van Kees de Jong is dat weer uitstekend gelukt, getuige de foto's.
 
 
Jubileumconcert Immanuelorgel

Jubileumconcert Immanuelorgel
Ruim 100 belangstellenden hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging om op 31 oktober het herfstconcert in de Paulus' Bekeringkerk in Capelle bij te wonen. Een beetje speciaal was ook het vijftigjarig bestaan  van het Leeflangorgel dat zo lang de gemeentezang in de Immanuelkerk heeft begeleid.
De organist van de st. Bavo kathedraal, Ton van Eck bespeelde het orgel met een zeer gevarieerd programma waarin op een speciale manier aandacht was besteed aan Hervormingsdag.
Hij deed dat niet alleen; Maarten Elsinga speelde er voortreffelijk trompet bij. Samen speelden ze bekende werken en heel onbekende bewerkingen die speciaal voor orgel en blaasinstrument waren geschreven. Heel afwisselend en verrassend!
Tussendoor zorgde Richard Bot voor een terugkeer in de geschiedenis, een terugblik op 50 jaar Leeflang-orgel. Natuurlijk kwamen de Immanuelkerk en ook Frank van Wingerden daarbij in beeld.
Voorafgaand aan het concert hadden gemeenteleden gezorgd voor een passende lunch met champignonsoep en heerlijke pannenkoeken. Na afloop was er nog een drankje. Een heel geslaagde middag, waarbij een flink aantal Alexanderkerkers aanwezig waren. We laten ons in de toekomst weer uitnodigen!
 
Film over het leven van rembrandt

Film over het leven van rembrandt
op 28 oktober waren er 24 kijkers naar de film over het leven van Rembrandt.
Dankzij Jan en Dennis die nogal aandacht moesten besteden aan de techniek en een kapotte kabel provisorisch repareerden konden we naar de film kijken.
Vooraf maakten we een kijkwijzer: wat zijn de vooroordelen waarmee wij naar kunstenaars kijken: aparte vogels, eigenzinnig, met een muze, vrije levenswijze, hun tijd vooruit, onbegrepen en vaak arm als een kerkrat!
De film gaf een natuurgetrouwe, rauwe en indringende kijk op het dagelijks leven van onze grootste schilder. Hij voldeed aan alle vooroordelen. Maar bovenal waren we diep onder de indruk van het moeilijke leven dat deze man heeft geleid. En ondanks al die tegenslagen zo te kunnen schilderen: wat een talent!
 
 
Rembrandt en de Bijbel

Rembrandt en de Bijbel
Op 9 oktober, verzorgden Erik Stibbe en Louis Vermeulen samen een avond over Rembrandt en de Bijbel. De belangstelling was groot. Erik schetste de tijd en omstandigheden waarin Rembrandt leefde. De eerste helft van de 17e eeuw wordt aangeduid als Gouden Eeuw, maar tot 1648 was het ook de 80-jarige oorlog. Rembrandt heeft zich nooit aangesloten bij een kerk. Daardoor had hij gemakkelijk toegang tot opdrachtgevers met verschillende achtergronden: protestanten, rooms-katholieken, joden en doopsgezinden. Louis gaf ons vooral inzicht in de ontwikkeling van Rembrandt als schilder en zijn inspiratie door verschillende verhalen uit de Bijbel. Het karakter van zijn werk verandert naarmate hij ouder wordt.
 
 
Fietstocht langs de bruggen in de Rotte

Fietstocht langs de bruggen in de Rotte
Als zeven het getal van de volheid is, dan is 8 deelnemers dus meer dan vol!
Het was een beetje fris, zelfs voor de tijd van het jaar, maar het was gelukkig ook droog dus we konden op weg. Zo snel mogelijk naar de oevers van de Rotte, want dat was het doel van de tocht. Er liggen 27 bruggen over de Rotte. Waar wij de tocht startten waren er al zeven geweest, die zagen we al bij een vorige tocht rond de Rottemeren.
We gingen nu van het landelijke karakter bij Ommoord en Hillegersberg, met de molens en de sluisjes, steeds meer naar het stedelijke gebied met tramrails en stoplichten. En steeds langs als die bekende of heel onbekende bruggen. Net zo lang tot de rivier de Rotte temidden van massa's mensen op de Hoogstraat verdwijnt in de gedempte sluis naar de Leuvehaven.

Nog een klein stukje fietsten we verder naar het oude Tropicana om daar in het nieuwe Blue City bij de Aloha bar een kop koffie te drinken die door een heuse barrista werd gezet. Een hele ervaring: sommigen zouden die nacht de slaap maar moeilijk kunnen vatten!

 
 
Fietsen door Hitland

Fietsen door Hitland
Eindelijk was het dan zover: het verregende en uitgestelde fietstochtje om Hitland ging door op 20 juli. Er waren zeven deelnemers, opnieuw een Bijbels aantal.
Hoewel het 's morgens heel erg hard regende, werd het op tijd droog en konden we van start. We reden op de dijk langs de IJssel en deden daar eerst het gedenkteken aan de Watersnoodramp aan. In de rampnacht van februari 1953 – tijdens een zware storm en bij ijzige koude – vochten vrijwilligers met zandzakken tegen het stijgende water. Maar zij konden de dijk niet afdoende verstevigen. Rond 5.30 uur ontstond een groot gat in de dijk. Een ramp dreigde voor een gebied dat zich uitstrekte tot Alphen aan den Rijn, Leiden, Den Haag en Rotterdam. In een poging dit gevaar af te wenden, vorderde de burgemeester „in naam der koningin” het graanschip van schipper Arie Evegroen, om daarmee het gat in de dijk te dichten.

Daarna namen we een kijkje bij de steenovens van Hitland. Deze zijn inmiddels keurig gerestaureerd en we konden er prima zien hoe de wereldberoemde gele IJsselsteentjes werden vervaardigd.

Daarna fietsten we het hele recreatiegebied door tot aan landgoed de Olifant, waar we een lekker kopje koffie dronken.
Op de terugweg bij Aad en Thea nog een afzakkertje genomen en genoten van een historisch filmpje waarin je precies kon zien hoe dat vroeger in zijn werk ging. Een echte aanvulling om de beelden te zien bij de plek die we een uur daarvoor in levenden lijve bezochten.
 
Wandelend in gesprek over stadsontwikkeling

Wandelend in gesprek over stadsontwikkeling
Elf gemeenteleden deden op 15 juni mee aan een zomerwandeling door de stad. Het thema van de wandeling was 'Verrassend groen en water'. We zagen onder andere een daktuin bovenop een flat en een regentuin met waterreservoirs in de vorm van letters. De reservoirs zijn verbonden met internet; als er regen op komst is, lopen zij automatisch leeg in de naastliggende tuin. Ook een waterplein stond op het programma. In het plein zijn bassins aangelegd, die bij droog weer voor sport en spel gebruikt worden. Als het regent - en het had die ochtend toevallig hard geregend - lopen de bassins vol en laten het water langzaam aflopen in de Noordsingel.
Natuurlijk streken we onderweg neer op een terrasje om gezellig samen koffie te drinken. Die rustpauze hadden we wel nodig, want we kwamen nogal wat trappen en kleine obstakels tegen tijdens de wandeling. We eindigden bij een kunstwerk op het waterplein: een doopvont. Toch nog iets kerkelijks tegengekomen!
 
 
Adem

Adem
'Adem' vertelt het verhaal van Tom en Lucas, twee broers die lijden aan een genetische ziekte die hun longen langzaam sloopt. Tom worstelt met zijn korte levensverwachting, maar in het ziekenhuis ontmoet hij Xavier, een kerel die lijdt aan dezelfde ziekte maar die zich gedraagt als een rasatleet. Zijn levenslust straalt af op Tom. Xavier is een onverbeterlijke optimist, zelfs wanneer zijn lief Anneleen hem laat zitten. Tom valt op zijn beurt voor de eigenzinnige Eline die al maanden in een quarantaine kamer zit. Ze kunnen elkaar niet aanraken maar toch beginnen ze een romance... 
Doordat zich slechts twee belangstellenden hadden aangemeld, is de vertoning van de film op de geplande datum vervallen. In plaats daarvan hebben de mensen die zich hadden opgegeven een week later in de huiskamer de film bekeken. Met een klein groepje kan dat natuurlijk prima. We waren het erover eens dat de film een moeilijk thema op een overtuigende wijze in beeld heeft gebracht, met de nodige humor zonder de realiteit uit het oog te verliezen.

Wat opviel waren de acteerprestaties van de hoofdrolspelers; die speelden mucapatiënten echt alsof ze het zelf waren: heel indrukwekkend.
 
 
La Vita è Bella

La Vita è Bella
De commissie Leren & Ontmoeten vertoont elk jaar rond bevrijdingsdag een film waarin de tweede wereldoorlog een rol speelt. Op woensdag 8 mei was dat 'La Vita é Bella' van de Italiaan Roberto Benigni (1952). Benigni spreekt met het ongeduld van een klein kind en hij beweegt als een ongeleid projectiel over het doek alsof hij zojuist tien espressi achterover heeft geslagen. Niettemin veroverde hij als acteur èn regisseur de wereld met La vita è bella, een tragikomisch sprookje over de holocaust.
Zodra het onderwerp de holocaust betreft, lijkt een delicate aanpak vereist. Roberto Benigni lijkt echter het beste wapen te hebben gevonden om met het dieptepunt van deze eeuw te leren leven: de lach. Dat Benigni het geheim van de lach kent, mag blijken uit zijn staat van dienst als komiek. In Italië wordt hij sinds jaar en dag verafgood. Met La vita è bella heeft Benigni definitief naam gemaakt, als acteur èn regisseur.
 
lees meer »
 
Anderland

Anderland
Op woensdagavond 10 april speelden we het bordspel Anderland, dat is bedacht door de PKN en Kerk op de Kop. Door met een dobbelsteen te gooien, vragen te beantwoorden en fiches en elementen te verdienen, bouw je Anderland samen op in het midden van het bord. Wie het spel goed speelt, kan sterren verdienen en de speler die meeste sterren in bezit krijgt, is de winnaar. Ondertussen leren de spelers veel over de verschillende godsdiensten.
We speelden met vier teams van twee personen. Sommigen gooiden in hun enthousiasme de dobbelsteen geregeld over de rand van de tafel. Bij anderen lag het antwoord op een vraag op het puntje van de tong, zonder tevoorschijn te willen komen. De teams speelden zo fanatiek, dat zij unaniem afzagen van een tweede rondje koffie of thee.
Uiteindelijk - het kon niet missen - bezaten Aad Putter en Erik Stibbe samen de meeste sterren. Zij mochten het laatste puzzelstukje neerleggen. Als prijs kregen zij, geheel in stijl van het schone en vreedzame Anderland, een doosje fair trade chocolade-eitjes.
 
 
Schilderen naar Dalí

Schilderen naar Dalí
Op woensdagavond 13 maart waren 16 enthousiaste amateurschilders naar de kerk gekomen om zich een avond Dali te kunnen wanen. Onder de als altijd bezielende leiding van Kees de Jong konden de deelnemers kiezen uit twee opties: maak een schilderij met de kenmerkende slappe klokken van Dali, of schilder een olifant op heel lange, dunne poten. Toen de keus eenmaal gemaakt was, ging iedereen uiterst geconcentreerd aan het werk. Sommigen gunden zich zelfs geen tijd voor een kopje koffie! Langzaam maar zeker ontstonden her en der de mooiste kunstwerken. Aan het eind van de avond werden de resultaten getoond aan de fotograaf die er een mooie overzichtsfoto van maakte.
En nu is het wachten op de renovatie van Boymans, dan kunnen ze allemaal worden tentoongesteld.
 
 
Salvador Dalí Salvador Dalí
Op 31 januari heeft ds Van Amstel een lezing gehouden over het leven en werk van de beroemde schilder Salvador Dalí. In het werk van Dalí zijn verschillende fasen te onderscheiden. In zijn jonge jaren komt hij in contact met het werk van Freud. Dat brengt hem bij het Surrealisme: het schilderen van dromen en droombeelden. Zeer bekend schilderij uit die tijd zijn de weke uurwerken.
In 1940 vlucht hij met zijn vrouw Gala naar Amerika. Hier bestudeert hij de klassieken, o.a. werken van de beroemde schilder Raphaël. Hij raakt geïnteresseerd in de christelijke symboliek. De grote ommekeer in het leven van Dalí is de atoombom op Hiroshima in augustus 1945. Of zoals hij zelf zei: “De atoombom schokte mij seismisch”. Hij raakt gefascineerd door de manier waarop materie is opgebouwd uit atomen en koppelt dat aan het Christendom. Dalí ervaart de schepping tot op atomair niveau. Ds Van Amstel legde de relatie met 1 Kor 15: 28: als 'God is alles in allen'.
Na de oorlog gaat hij terug naar Spanje en bestudeert hij religieuze schilderijen uit de Renaissance over het leven van Jezus. In 1949 maakt hij het schilderij getiteld Madonna van Port Lligat: alles zweeft op het schilderij, maar God houdt alles op zijn plaats. Dit schilderij wordt gezegend door paus Pius XII. In datzelfde jaar doet Dalí belijdenis in de Katholieke kerk.
De centrale vraag voor ds Van Amstel bij het bestuderen van het werk van Dalí was: kan hij mij helpen een preek te maken? Dalí wilde met zijn werk “het raadselachtige tegenwoordig stellen, het ongrijpbare zichtbaar maken”. Ds Van Amstel sloot zijn presentatie af met de conclusie, dat dit laatste ook precies is wat een predikant door middel van zijn preek doet.
 
 
Een (goed) gesprek, communicatie in de Bijbel

Een (goed) gesprek, communicatie in de Bijbel
Woensdagmiddag 23 januari hebben Louis Vermeulen en Erik Stibbe een presentatie gegeven over twee bekende gesprekken in de Bijbel: Eva en de slang en de Emmaüsgangers. We hebben eerst de Bijbelteksten gelezen en gekeken hoe die gesprekken zich ontwikkelen, wie wat zegt en hoe de ander daarop reageert. Daarna heeft Louis Vermeulen laten zien hoe kunstenaars zich in de loop van de eeuwen hebben laten inspireren door deze verhalen. De oudst bekende afbeelding van Adam en Eva komt uit Syrië (3e eeuw). Zeer beroemd is de gravure van Adam en Eva in het Paradijs, gemaakt door Albrecht Dürer 1504. Ook andere beroemde kunstenaars als Michelangelo, Rubens en Rembrandt hebben zich laten inspireren door dit gesprek in de Bijbel.
Na de pauze hebben we de gesprekken van de Emmaüsgangers met Jezus uit Lucas 24 gelezen. Rembrandt heeft in zijn leven meerdere schilderijen en etsen over de Emmaüsgangers gemaakt. Op de schilderijen van Caravaggio en Rembrandt zien we naast de Emmaüsgangers en Jezus ook nog een herbergier afgebeeld. Dit is waarschijnlijk gebaseerd op de Latijnse vertaling van de Bijbel uit het jaar 400 (De Vulgaat).
We hebben de middag afgesloten met het lezen van 2 gedichten geïnspireerd op het gesprek van de Emmaüsgangers.
 
 
As it is in Heaven

As it is in Heaven
Op 22 november keken we met ongeveer twintig gemeenteleden naar een prachtige film met de titel 'As it is in Heaven'. Onze predikant, Robert Jan van Amstel, gaf ons van tevoren een soort kijkwijzer in de vorm van de gelijkenis van de graankorrel. In de film komt dat beeld heel vaak terug: iets moet sterven voordat het vrucht kan dragen. De vraag die je je na het zien van deze prachtige film kunt stellen: wat is er ooit in mijn eigen leven gestorven om iets anders tot bloei te laten komen. Of, nog dichterbij: wat zou er eigenlijk weg moeten om ruimte te maken voor iets beters?
 
 
Orgelconcert IN DE GLORIA

Orgelconcert IN DE GLORIA
In november was het één jaar geleden dat het fraaie Leeflang-orgel in de kerk St. Paulus'bekering in Capelle aan de IJssel plechtig en feestelijk in gebruik werd genomen. Het orgel kwam over uit de Immanuelkerk die inmiddels was gesloten. Op 18 november was er een orgelconcert in deze kerk, georganiseerd door de Alexanderkerk en de Sint Christoffelparochie (eigenaar van de kerk). Verschillende musici, waaronder onze eigen organist Matthijs Breukhoven, droegen bij aan het concert. Ook werd er gezongen door het Rotterdams dameskoor en de Pauluscantorij. En er werd stilgestaan bij de rol die Frank van Wingerden, de voormalige hoofdorganist op dit orgel, heeft gespeeld bij het arrangeren van kerkliederen.
 
 
Op gesprek in Hillegersberg

Op gesprek in Hillegersberg
Op 9 november zijn we met 19 mensen op bezoek geweest bij twee godsdienstige gebouwen in Hillegersberg. Allereerst gingen we naar de Joodse synagoge aan de Mozartlaan. In een gebouw dat vroeger kleuterschool was en dat nu bewaakt wordt door de politie, werden we ontvangen door de Chazan. Hij vertelde ons allerlei wetenswaardigheden over de Liberaal Joodse eredienst.
Daarna gingen we op weg naar de een kilometer verderop gelegen Hillegondakerk. Met de inlijving van het oude dorp Hillegersberg door de Duitsers in 1940, werd de Hillegondakerk meteen de oudste kerk van Rotterdam. Het is een prachtig gerestaureerde kerk met een schitterend orgel, een grote begraafplaats en een hele oude ruïne.
Omdat we rond lunchtijd aankwamen had de koster al tafels en stoelen klaargezet en konden we onder het genot van thee of koffie ons meegebrachte lunchpakket opeten. Aan het eind van de lunch kwam de organist binnenlopen en op ons verzoek gaf hij even een miniconcertje: heel aardig! Daarna kregen we van de koster een uiteenzetting over de historie van de kerk en maakten we een wandeling over het kerkhof, waar we allerlei bekende Rotterdamse namen tegenkwamen. En dat allemaal op een steenworp afstand van de Alexanderkerk.
 
 
Bezoek aan het stadhuis

Bezoek aan het stadhuis
Op 24 oktober hebben we met 29 personen het stadhuis van Rotterdam bezocht. De ochtend begon met een rondleiding door een bode van het stadhuis. Na een uitleg over de geschiedenis van het gebouw hebben we hal bezocht. Prominent in het midden staat een marmeren beeld van David, met op de sokkel de tekst “Sterker door strijd”. Dit beeld is in 1951 geschonken door koningin Wilhelmina. Een andere blikvanger is het beeld van Winston Churchill, die in 1946 bij hoge uitzondering is geïnstalleerd als erelid van de Rotterdamse gemeenteraad. In de koepel van de hal hangt het wapen van de stad Rotterdam met daar omheen in het Latijn de spreuk: “Er moet gevaren worden”. Daarna hebben we de Burgerzaal met de bijzondere trouwkamer bezocht, waarin diverse symbolen van de liefde zijn verwerkt. Als afronding hebben we in de Raadzaal een toelichting gekregen over de manier waarop de gemeenteraad vergadert.
Daarna heeft mevrouw Veldhuyzen verteld over haar ervaring als trouwambtenaar in een stad met ruim 170 nationaliteiten. Dat betekent een grote verscheidenheid aan kleding, maar bijvoorbeeld ook een bruidspaar dat op een Harley-Davidson naar het stadhuis komt. Tegenwoordig hoeft men niet meer op het stadhuis te trouwen. Het kan ook op een boot, op de Euromast, in de tuin van een woonhuis enz. Belangrijk voor een trouwambtenaar is interesse voor het bruidspaar, want het is een van de belangrijkste dagen in hun leven.
Als afsluiting hebben we gezamenlijk geluncht in het bedrijfsrestaurant van de stadhuis.

 
 
Herfstwandeling heemtuin Capelle a/d IJssel

Herfstwandeling heemtuin Capelle a/d IJssel
Op 13 oktober waren we met 10 personen om 11 uur present in de Heemtuin aan de 's Gravenweg in Capelle. Voor veel mensen een plek waar ze al vaak voorbij waren gereden zonder te weten dat de heemtuin daar lag. Willy Heilker wist ons van alles te vertellen over de geschiedenis van de heemtuin en natuurlijk ook over de planten en bomen die erin staan. Vanwege het schitterende zomerweer waren de paddenstoelen ineens allemaal tevoorschijn gekomen. Sommige heel klein, andere groter. Sommige alleen, andere in grote groepen. Het was een lust voor het oog. Heel apart is de intviszwam die in volle glorie te bewonderen was: zie foto.
Een leuke ochtend op een prachtige plek die we vast nog eens gaan bezoeken. Van het gezamenlijk kopje koffie na afloop kwam niets: iedereen had het heel druk met andere afspraken.
 
 
Het gebed in gesprek

Het gebed in gesprek

Op 10 oktober bespraken we met 12 mensen (weer een Bijbels getal) het boek 'In het licht van Zijn aangezicht' van Abraham Heschell.  Heschel stamde uit een Joodse familie van belangrijke chassidische rabbijnen. In 1925 ging hij naar Wilna, dat toen bij Polen behoorde, om daar te studeren. In 1927 ging hij studeren aan de Hochschule für die Wissenschaft des Judentums en aan de Humboldtuniversiteit in Berlijn, waar hij in 1932 zijn doctoraal-graad behaalde, maar zijn promotie werd door de nazi's tegengehouden. Zijn dissertatie Das prophetische Bewußtsein verscheen in 1936 in Krakau (Polen). Martin Buber benoemde hem in 1937 als zijn opvolger aan het Jüdische Lehrhaus in Frankfurt am Main. In 1938 werd hij door de Gestapo opgepakt en naar Warschau uitgewezen. Na eerst geïnterneerd geweest te zijn kwam Heschel met hulp van zijn familie vrij en woonde hij tot de zomer van 1939 in Warschau. Kort voor de Duitse invasie in Polen ging hij naar Londen, waar zijn broer Jakob rabbijn was. Na zes maanden kreeg hij een uitreisvisum naar de Verenigde Staten. Heschel kwam in maart 1940 naar Cincinnati en bleef daar vijf jaar leraar aan de Hebrew Union College. In Cincinnati leerde hij Sylvia Straus kennen, een pianiste uit Cleveland; zij trouwden in 1946. Intussen was Heschel naar New York gegaan, waar hij een leerstoel voor Joodse ethiek en mystiek aan het Jewish Theological Seminary van America zou aannemen. Dit ambt behield hij zijn verdere leven.
De Bijbel spreekt niet alleen over het zoeken naar God door de mens, maar ook over God die naar de mens zoekt (Job 10:16). God wil niet alleen zijn; Hij wil dat de mens Hem dient. Het centrale thema van de Bijbel is: God zoekt de mens. In Genesis 3:9 staat dat God aan Adam en Eva vroeg: Waar zijt gij? Deze vraag stelt God steeds weer opnieuw aan de mens. Godsdienst is Gods vraag en het antwoord van de mens. De mens moet doorgaan met bidden omdat hij dan door God gevonden kan worden.
Een boeiende en leerzame avond over soms heel moeilijke gedachten van een Joods filosoof die af en toe zelfs voor eenvoudige mensen als wij een beetje te begrijpen zijn.

 
Feest van de Geest Thema: Levensadem

Feest van de Geest Thema: Levensadem
Ontmoeting tussen Beeldende Kunst, Pinksteren en Architectuur van Kerkgebouwen. Kunstenaars exposeren nieuw gemaakte kunst geïnspireerd door de architectuur van kerkgebouwen en het pinksterfeest. Het thema voor 2018 is: Levensadem.
In de week van 9 tot 20 mei waren er in al die kerken allerlei activiteiten rond het thema. Die worden georganiseerd door en voor de mensen van die kerk, maar zijn ook toegankelijk voor leden van de andere kerken en uiteraard ook voor mensen buiten de kerk.
Op 9 mei 19.00 uur startbijeenkomst voor het totale project in de Fire kerk (de voormalige Immanuelkerk) met kaarsen, een praise band en samenzang. Er waren meer dan 100 mensen aanwezig die genoten van de goede muziek, die naar hartenlust meezongen als het lied bekend was of werd, die een kijkje konden nemen in hun oude kerk (wat is er veel veranderd en was is het goed om te zien dat gebouw voor de eredienst behouden is gebleven;hoe anders ook!)Maar vooral die mensen van totaal andere kerken konden ontmoeten, want daar ging het vooral om.
 
 
Feest van de Geest (vervolg)

Feest van de Geest (vervolg)
Zondag 13 mei vond de aftrap in onze eigen kerk plaats met o.a. de 'ingebruikstelling' van het speciaal voor onze kerk gemaakt kunstwerk door Kees de Jong. Prachtig om het kleurenspel te zien dat ontstaat zodra er geluid wordt gemaakt. Zeker ook op latere momenten in de week, met een band en een groot koor. Een schitterend kunstwerk dat ook door buitenstaanders erg wordt gewaardeerd.
Op 14 mei konden we bezig zijn met de handen met en onder leiding van de knutselgroep.
Op 15 mei hadden we helaas geen enkele bezoeker voor de film Adem. Omdat het zo'n prachtige film is zullen we hem op een later moment in het programma van Leren en Ontmoeten opnemen.
Ook op 15 mei was er de zangdienst 'Alles wat adem heeft......' met medewerking van het Chr. Mannenkoor Prins Alexander. We zongen met meer dan 200 mensen uit volle borst bekende en nieuwe Pinksterliederen.
 
 
Feest van de Geest (vervolg)

Feest van de Geest (vervolg)
Woensdag 16 mei was de schilderworkshop voor kinderen van onder leiding van Kees de Jong. Zeven kinderen (een Bijbels aantal) hebben zich erg ingespannen om onder het toeziend ook van hun (groot)ouders een prachtig kunstwerk te maken.
's Avonds op 16 mei was de interactieve workshop onder leiding van Reindert van Dijk en Petra de Jong. We waren maar met vijf mensen, maar we hebben een prima avond gehad over beademing en daarna over inspiratie. De avond is voor herhaling vatbaar, dus die komt zeker nog een keer terug. 
Op donderdag 17 mei was de boekbespreking over  'Winter in Gloster Huis' van Vonne van der Meer. Lijneke Jacobs, tot voor kort specialist ouderengeneeskunde, heeft het boek met de 15 deelnemers bespreken. Deze roman doet ons nadenken over onze  laatste levensadem. Het leverde een boeiend gesprek .
 
 
Feest van de Geest (slot)

Feest van de Geest (slot)
Vrijdag 18 mei 14.00 uur Workshop Levensadem vanuit de bron onder leiding van Else Roza gingen we samen op zoek naar die bron in onszelf en in elkaar. We gebruiken daarbij verschillende interactieve werkvormen. Er waren vier deelnemers.
Zaterdag 19 mei was de fietstocht langs alle kerken er zijn twee fietsroutes zijn in de kerk opgehaald,dus er is weinig gefietst door onze gemeenteleden. 's Middags kwamen er wel enkele fietsers van andere kerken langs. Voor die bezoekers lag een aardig boekje klaar met daarin uitgebreide informatie over de kunstwerken die in de Alexanderkerk zichtbaar zijn.
De middagbezoekers konden ook kijken naar het liturgisch bloemschikken. De werkgroep maakte een symbolisch bloemstuk voor de eredienst van 1e Pinksterdag.
Tijdens de kerkdienst op 1e Pinksterdag werd het Feest van de Geest afgesloten.
De bedoeling van het Feest van de Geest is natuurlijk om onze kerk naar buiten zichtbaar te maken. Daarin zijn we aardig geslaagd, al was het alleen maar vanwege de gebedsvlaggetjes. Grote toeloop van mensen van buiten de kerk is er niet echt geweest, net zo min als leden van onze gemeente in groten getale de andere kerken hebben bezocht, met uitzondering van de startbijeenkomst en de zangdienst dan!
 
Toch was het fijn om te doen met elkaar: alle medewerkenden dan ook hartelijk dank voor uw inzet. Wellicht doen we volgende keer weer mee?
Aad van der Wilt
 
 
Lezing over de geschiedenis van de Prins Alexanderpolder

Lezing over de geschiedenis van de Prins Alexanderpolder
Op 27 september heeft Wim Heistek ons meegenomen door de geschiedenis van de Prins Alexanderpolder. De belangstelling voor de lezing was groot, 30 personen hebben de lezing bijgewoond.
Het veen heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van dit gebied. In een vroeg stadium hebben zich al mensen gevestigd in het veen. Zo is er in Terbregge een kano uit de 7e eeuw voor onze jaarteling gevonden. Er wordt wel gezegd dat de Romeinen over de ’s Gravenweg hebben gelopen, maar dat is niet zeker. In de 17e en 18e eeuw is er op grote schaal turf gestoken, waardoor zeer grote plassen ontstonden. Medio 19e eeuw is de Prins Alexanderpolder droog gelegd en komen de boerderijen en de kassen.
In 1962 werd de eerste paal geslagen voor de bouw van de wijk Het Lage Land. Een aantal jaren later is de wijk Oosterflank gebouwd. Wim had voor ons een groot aantal foto’s meegenomen uit de beginjaren van deze wijken. Dat was voor veel aanwezigen heel herkenbaar: de heipalen, spelende kinderen in het zand, het nieuwe winkelcentrum enz. Er werden herinneringen opgehaald en er werden vergelijkingen gemaakt tussen “toen en nu”. De conclusie was, dat de Alexanderpolder nog steeds een fijne plek is om te wonen.
 
 
Stadswandeling vernieuwing in de stad (1)

Stadswandeling vernieuwing in de stad (1)
Aangekondigd is een wandeling op 7 oktober langs plaatsen waar de stad zich vernieuwt: nieuwe architectuur, nieuwe bestemmingen voor oude gebouwen, nieuwe inrichting van land en water. Nu, voorlopig valt het water met bakken uit de hemel! Toch staat een groep moedige deelneemsters, gewapend met regenkleding en stormparaplu's, klaar bij metrostation Beurs.
We lopen naar de Schiedamse Vest en zien daar hoe het gebied bij het oogziekenhuis veranderd is in en na de tweede wereldoorlog: oorspronkelijk was daar water, maar dat werd volgestort met puin van kapotgebombardeerde huizen. Zo ontstond een nieuw terrein, waar nu een basisschool staat en de Schotse Kerk. Als we om de Schotse Kerk heenlopen, zien we kleurige versieringen op de muur en aan het hekwerk.
We lopen, optornend tegen wind en regen, over de Erasmusbrug. Aan de andere kant van de Maas blijkt het nog harder te waaien. Toch bekijken we de nieuwbouw op de Kop van Zuid. Dan strijken we neer in het café van film- en muziektheater LantarenVenster voor een kop koffie met wat lekkers (dat hebben we wel verdiend!).
Nu is het nog maar een klein stukje lopen naar Katendrecht, via de brug die officieel 'Rijnhavenbrug' heet, maar die we allemaal kennen als 'De hoerenloper'.
 
Stadswandeling vernieuwing in de stad (2)

Stadswandeling vernieuwing in de stad (2)
Op Katendrecht wordt op dit moment een deel van een oude loods tot appartementencomplex verbouwd. De geschiedenis van de loods staat op een schutting bij de bouwplaats. Daartegenover, in een ander deel van de loods bevindt zich de Fenix Food Factory, waar allerlei verse lokaal geproduceerde etenswaren te krijgen zijn. Het is er rommelig en gezellig, maar wel heel druk op zaterdagmiddag. 
En dan is er opeens geen regen meer. We lopen terug langs de Rijnhaven, passeren het Drijvend Paviljoen en het Dobberende Bos en stappen weer op de metro naar huis.
 
Workshop "Daar ben je"

Workshop "Daar ben je"
Alleen voor de ochtendsessie van de workshop op 11 oktober hadden zich deelnemers aangemeld. We beleefden een intensieve ochtend. We werden aan het werk gezet: teken jezelf als boom in vijf minuten(!). Dat was even lastig. Aan de hand van de tekeningen voerden we een gesprek met elkaar. Het bleek dat er veel meer van jezelf in zo'n tekening zit dan je zou verwachten.
Daarna keken we terug in ons leven en zochten naar momenten waarop we - naar ons eigen idee - in bloei geraakt waren. Hoe komt dat? Wat brengt ons tot bloei? Eigenlijk blijkt dat vrij eenvoudig te zijn: als we aandacht, erkenning, steun kunnen geven en ontvangen. Zo met elkaar omgaan - is dat misschien wat Psalm 1 bedoelt met gelukkig zijn?
 
Najaarswandeling

Najaarswandeling
Op zaterdag 14 oktober was het dan zover: de najaarswandeling kon van start. Ditmaal zouden we gaan lopen in de Heemtuin van Capelle aan den IJssel, vooral omdat daar inde herfst heel veel paddenstoelen te zien zijn.
Het bleek lastig te zijn voor 14 oktober een echte deskundige op het gebied van de paddenstoelen te vinden. Uiteindelijk bleek waarom dat was: de helft van de deskundigen uit de omgeving had een excursie naar Schoorl. De andere helft was betrokken bij een paddenstoelenwandeling in het Schollebos. Uiteindelijk besloten we onze eigen wandeling maar te verplaatsen en hierbij aan te sluiten. Net als alle andere jaren op 14 oktober was het prachtig weer!
In het Schollebos zijn bijna 300 soorten paddenstoelen waargenomen die in de herfst bijna allemaal tegelijk tevoorschijn komen. 2017 was een heel goed paddenstoelenjaar, maar juist in de laatste weken leek het bestand wat over het hoogtepunt heen.
De deelnemers aan de excursie konden genieten van de pracht van de paddenstoelen. We maakten kennis met de Esdoorn houtknotszwam, de Kluifjeszwam en het Judasoor. Tegelijkertijd konden we van alles leren over de veelvormigheid en de functie van de paddenstoelen en allerlei andere natuur planten, bomen, struiken, vogels en bodemdieren.
Op 26 mei neemt Henk de Waard ons mee op een voorjaarswandeling in het Schollebos. Dan kunnen we zien wat er in het voorjaar groeit en bloeit in dit gebied.
 
 
Driekoningen: a star is born

Driekoningen: a star is born
Op 6 januari waren twintig personen aanwezig bij de lezing over Driekoningen.
Als inleiding vertelde Erik Stibbe iets over de achtergronden van dit Bijbelverhaal. Ook behandelde hij vragen als: waren het drie wijzen of waren het drie koningen? En: wat was de ster van Bethlehem?
Het verhaal van de drie wijzen of de drie koningen heeft in de loop van de eeuwen veel kunstenaars geïnspireerd. Louis Vermeulen gaf een interessante toelichting bij o.a. schilderijen van Hans Memling en van Jeroen Bosch (zie foto).
Theo Roelofs vertelde aan de hand van zelf meegebrachte kerststallen het één en ander over kerststallen in verschillende landen.
Dankzij deze geslaagde middag zijn we een stuk wijzer geworden over de wijzen uit het oosten.
 
Schilderen naar Hundertwasser

Schilderen naar Hundertwasser
Op 10 april hadden 12 mensen een schilderworkshop in de Alexanderkerk
onder de bezielende leiding van Kees de Jong (kunstenaar uit Capelle aan de IJssel).
Er werd geschilderd naar Hundertwasser (geboren in Wenen), een kleurrijk mens die over de hele wereld zwierf en als kunstenaar onder geen enkele stroming viel. Hij had een uitgesproken eigen stijl en mening. Schilderen vond hij een religieuze bezigheid. Hij maakte z'n eigen verf.
Hij meende dat ieder mens 5 huiden heeft: 1) de huid  2) de kleding  3) het huis  4) de stad  en 5) de natuur en alle mensen. Hij vond dat de mensen het meest tot hun recht kwamen door in een natuurhuis te wonen, het liefst met een boom in het huis.
Er valt nog veel meer te vertellen over hem. Iedere 'cursist' kreeg een informatieboekje met voorbeelden van zijn kleurrijke schilderstijl.
Toen gingen we zelf aan het werk. En het leuke is dat iedereen zijn of haar eigen fantasie kon uitleven. Het resultaat: allemaal naar huis met een schilderij waar de kleur van afspat!!
Kijkt u zelf maar naar de foto. Het was een gezellige, leerzame avond waarop duidelijk werd hoe leuk en boeiend het is dat mensen van elkaar verschillen. Van veel mensen heb ik al gehoord: "volgend jaar weer".
Dat regelen we graag, met dezelfde docent en naar een andere kunstenaar.
Namens de werkgroep,
Thea van der Wilt.