Activiteiten op komst

Aanmelding
Activiteiten op komst

U bent van harte welkom bij de activiteiten van Leren & Ontmoeten. 
Omdat wij graag willen dat alles goed verloopt, stellen wij het op prijs als zich van te voren aanmeldt; dan kunnen wij zorgen voor voldoende plaats en informatie. Het kan heel makkelijk via email: .
Als u dit adres aanklikt, komt u vanzelf op de email-pagina.
Tot ziens !

Op dit tabblad vindt u informatie over ons proramma 2018 - 2019. Op het tabblad agenda vindt u een kort overzicht van de activiteiten op datum. Op het tabblad Impressies staan korte verslagen van activiteiten die al geweest zijn.

naar de agenda
naar impressies

 
Bijbelgesprekskring “De Bijbel voor elkaar”

Bijbelgesprekskring “De Bijbel voor elkaar”

In het nieuwe seizoen van onze gemeente wil ik graag met jonger en ouder de Bijbel openleggen, dat we met elkaar in gesprek gaan over Bijbelteksten, Bijbelverzen, Bijbelboeken, Bijbelse thema’s etc. In dit seizoen houden we ons bezig met het laatste Bijbelboek: Openbaring. We beginnen met Openbaring 1. Daarna lezen we per keer één van de zeven brieven in Openbaring 2 en 3. Richting het einde van het seizoen lezen we nog wat andere gedeelten uit het fascinerende Bijbelboek. Omdat ik graag hen tegemoet kom die (alleen) overdag in de gelegenheid zijn of hen die een avond beschikbaar hebben, start ik twee groepen. Deze twee zullen zoveel mogelijk parallel lopen. 
De ‘avond’groep komt bijeen op donderdag 20 september, 20:00 uur in de Alexanderkerk, tot ongeveer 21:30u. Daarna steeds de derde donderdag in de maand. 
De ‘morgen’groep zal de eerste keer op dinsdag 2 oktober bij elkaar komen, 10:00 uur in de Alexanderkerk, tot ongeveer 11:30u. Daarna steeds op de eerste dinsdag van de maand

 
Fietsen door Hitland

Fietsen door Hitland

Bij voldoende mooi weer willen we op zaterdag 22 september een fietstochtje maken door Park Hitland op de grens van Capelle en Nieuwerkerk. Onderweg nemen we een kopje koffie voor eigen rekening. De tocht duurt ongeveer 2,5 uur en is ongeveer 25 km.
Zaterdag 22 september, 13.00 kerkplein Alexanderkerk

 
Het gebed in gesprek

Het gebed in gesprek

De van origine Poolse filosoof Abraham Heschel heeft in zijn leven veel nagedacht over de mens die leeft voor het Aangezicht van God, over het joodse Testament en het moderne leven. Ik ben als theoloog en gelovige fan van deze denker, juist omdat hij op puntige wijze een hele wereld kan openleggen.  Hij heeft onder andere het boekje “In het licht van zijn Aangezicht” geschreven met als ondertitel: “De betekenis van het gebed in de joodse gedachtewereld”. Hij merkte dat het gebed in eigen leven, in het leven algemeen, bij de mensen steeds minder ruimte kreeg. Hij doet een boekje open hoe het joodse Testament en de traditie over het gebed heeft nagedacht. Hoe is dat allemaal toe te passen door de moderne mens zoals u en ik zijn? Eén van de uitspraken die in het boekje staan opgetekend, gaan we met elkaar bespreken: “Het doel van het gebed is niet Hem te kennen, maar door Hem gekend te worden. Bidden is ernaar streven ons leven met God in verband te brengen. Leven ‘in het licht van zijn Aangezicht’, een gedachte van God worden - dat is de ware roeping van de mens.” (p.20)
De avond is voor iedereen toegankelijk. U hoeft het boekje niet gelezen te hebben om het gesprek mee te maken.
Woensdag 10 oktober 2018, 20:00 - 21:30 uur in de Alexanderkerk.

 
Herfstwandeling in de heemtuin Capelle a/d IJssel

Herfstwandeling in de heemtuin Capelle a/d IJssel

Op zaterdag 13 oktober brengen we een bezoek aan de heemtuin aan de 's-Gravenweg. De heemtuin is dan aantrekkelijk door de grote verscheidenheid aan paddenstoelen, die er in die periode meestal zijn. Mevrouw Willy Heilker wil ons het een en ander vertellen over de heemtuin. Mensen die geen vervoer hebben kunnen eventueel een beroep doen op een autorit. Na afloop drinken we met degenen die dat willen een kopje koffie in het Pannenkoekenrestaurant in het Schollebos.
Zaterdag 13 oktober; we verzamelen om 11.00 uur op de ’s-Gravenweg 327

 
Bezoek aan het stadhuis

Bezoek aan het stadhuis

We beginnen om 10.30 uur met een rondleiding door het stadhuis van Rotterdam, een Rijksmonument ontworpen door Henri Evers. Daarna zal de Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS) Hendrina Veldhuyzen vertellen over haar veelzijdige ervaring met het sluiten van huwelijken in een stad met meer dan 170 nationaliteiten. We sluiten ons bezoek aan het stadhuis af met een gezamenlijke lunch in de nieuwe bedrijfsrestaurant. Kosten deelname: € 8,--
Attentie: Bij bezoek aan het stadhuis kan naar een legitimatie worden gevraagd.
Woensdag 24 oktober 2018, 10.20 uur verzamelen in de hal van het stadhuis

 
Hervormingsdaglezing in de Andreaskerk

Hervormingsdaglezing in de Andreaskerk

Ook dit jaar organiseert de Andreaskerk op 31 oktober weer een lezingenavond. Een van de sprekers is prof. Mirjam van Veen. Zij bespreekt haar boek Luther en Calvinistisch Nederland. In een interview in Trouw stelt zij: Nederland ís helemaal niet Calvinistisch. Veel protestanten noemden zich in 16e eeuw gereformeerd, dus niet Calvinistisch. Luther werd ook als een belangrijke reformator gezien. Verder had de gematigde, inmiddels bijna vergeten, Zwitserse reformator Heinrich Bullinger grote invloed in de Nederlanden. Aan het bijwonen van deze avond zijn geen kosten verbonden, vooraf aanmelden is gewenst. 
Woensdag 31 oktober 2018, aanvang lezingen 19.30 uur. Adres: Heer Vrankestraat 51, Rotterdam-Noord

 
Op gesprek in Hillegersberg

Op gesprek in Hillegersberg

Vrijdag 9 november gaan we met auto's naar Hillegersberg. Daar brengen we eerst een bezoek aan de Synagoge van de Liberaal Joodse gemeente Rotterdam die in 1996 in de Mozartlaan in Hillegersberg is gebouwd. Voor de bouw werd gebruik gemaakt van een voormalige kleuterschool. Delen van deze school werden gesloopt en er werd een nieuw stuk aangebouwd. We worden daar rondgeleid door de gazan en krijgen te horen en te zien hoe het er in een Joodse kerkdienst aan toegaat. Er is volop gelegenheid vragen te stellen.
 
Aansluitend gaan we naar de Hillegondakerk. Ook daar krijgen we een rondleiding en kunnen we kennismaken met de oudste kerk van Rotterdam. Het zal een heel historische ervaring worden. Ergens in de loop van de ochtend krijgen we koffie en thee.
We vertrekken om 10.30 bij de Alexanderkerk en zijn rond 15.00 uur weer terug. Dat betekent dat het handig is een boterhammetje mee te nemen!

 
Orgelconcert IN DE GLORIA !

Orgelconcert IN DE GLORIA !

In november is het één jaar geleden dat het fraaie Leeflang-orgel in de Pauluskerk plechtig en feestelijk in gebruik werd genomen. Het orgel kwam over uit de Immanuelkerk die inmiddels was gesloten.  De PKN-gemeente Alexanderkerk (waartoe de Immanuelkerk behoorde) en de locatie St. Paulus’ Bekering (Sint Christoffelparochie) organiseren voor hun kerkgangers en andere geïnteresseerden een gezamenlijk orgelconcert bij gelegenheid van de eerste verjaardag: In de gloria!  Drie organisten: Matthijs Breukhoven, Jan van der Zee en Aad van der Hoeven en twee koren: het Rotterdams dameskoor en de Paulus Cantorij werken mee aan dit concert, waarin onder meer werken en bewerkingen ten gehore worden gebracht, geschreven door de beschermheer van het orgel, Frank van Wingerden die decennialang dit Leeflangorgel heeft bespeeld en nauw betrokken was bij de overplaatsing.
 
Het concert begint om 15.00 uur. De zaal is vanaf 14.30 uur open. Rond 17.00 uur sluiten we af met een hapje en een drankje.  Zaterdag 17 november 2018, St. Paulus’ Bekering, Merellaan 352 Capelle a/d IJssel

 
Film: As it is in Heaven

Film: As it is in Heaven

Film kijken in de kerk - het heeft wel iets. Films die enerzijds met beide benen in deze wereld staan en anderzijds oog hebben voor de trage vragen in een mensenleven, die passen goed in een ruimte als de kerk.  Zo’n film is As it is in Heaven, geregisseerd door de Zweed Kay Pollak. In het kort komt het verhaal hierop neer: Daniel Daréus is een wereldberoemd dirigent. Op het toppunt van zijn kunnen, krijgt hij een hartaanval. De artsen adviseren hem rustig aan te doen. Hij keert terug naar zijn geboortedorp, naar zijn oorsprong. Daar ontdekt hij zijn eigen stem, de liefde en opnieuw de muziek.  Het doet denken aan de gelijkenis van de graankorrel die Jezus Christus leert: om vrucht te dragen moet de korrel eerst afsterven. Dat geldt voor mensen ook: soms/vaak moet er iets afsterven om iets nieuws in je leven tot bloei te laten komen. Mochten u en jij belangstelling hebben voor deze film wees dan welkom op:
Donderdag 22 november 2018, 20.00 uur in de Alexanderkerk

 
Geloof in het gezin

Geloof in het gezin

Je bent verbonden met onze kerk. Je hebt één of meerdere kinderen die aan je zorg zijn toevertrouwd. Graag zou ik een of meerdere avonden het thema “Geloof in gezin” willen bespreken samen met andere ouders en belangstellenden. In deze setting van gesprek wil ik je de gelegenheid geven te vertellen over je eigen ervaringen hoe je je kind(eren) vertrouwd maakt met het christelijk geloof.  Of wellicht wil je delen in je zorgen, omdat die uitdaging niet erg gemakkelijk is.  Het leuke aan een ontmoetingsavond is dat je van elkaar tips en ideeën kunt krijgen. Daar zoek ik zelf ook naar, want ik ben zelf vader van twee kinderen van bijna 7 jaar.  De eerste avond is maandag 26 november.
De vervolgavonden zijn gepland in februari en maart 2019. Dat doen we in overleg.

 
Preek van de Leek

Preek van de Leek

In diverse steden gebeurt het al een paar jaar: een bekende Nederlander of plaatselijk-bekende heer of vrouw van (niet-)kerkelijke huize wordt uitgenodigd om in de context van een kerkdienst een preek te houden. Graag zou ik in onze gemeente iets dergelijks willen doen.  Ik nodig u en jou uit om deel te nemen en al lerend-proberend te ontdekken hoe het is om een Bijbeltekst uit te leggen en te brengen bij de hoorder anno nu. En wie dat wil, kan geheel vrijwillig zijn of haar preek uitspreken op een zondagmorgen in onze Alexanderkerk.  Materiaal wordt door mij verzorgd; want net als bij de dominee, is een aantal hulpmiddelen onontbeerlijk. Of je nu pakweg 20 jaar bent of 88 plus, iedereen is welkom in deze groep. Minimaal aantal deelnemers: 5 personen; maximaal 10 personen.
Data: 10 januari en 14 februari 2019, 20:00 uur in een zaal van de Alexanderkerk.
De derde avond is in nader overleg met de deelnemers.  In verband met het materiaal dat ik heb te maken, graag tijdig aanmelden. ds

 
Een (goed) gesprek, communicatie in de Bijbel

Een (goed) gesprek, communicatie in de Bijbel

Bijbelverhalen zijn vaak levendig door de gesprekken die erin voorkomen. Er is communicatie van mens tot mens, tussen God en de mensen en soms een gesprek van de mens met zichzelf. Daar tussendoor neemt soms de duivel of een engel deel aan het gesprek. Veel van die gesprekken hebben in de loop der tijd kunstenaars (dichters, schilders, componisten) geïnspireerd. Louis Vermeulen en Erik Stibbe geven een presentatie over communicatie in de Bijbel aan de hand van drie voorbeelden: Eva en de slang, Ruth en Boaz en Jezus en de Emmaüsgangers. Hoe verloopt zo’n gesprek stap voor stap ? Hoe zijn ze terechtgekomen in gedichten en beeldende kunst ? We zullen verrassende dingen ontdekken. Hoe kijken wij er trouwens tegenaan ? Want het lezen en bekijken ervan leidt vanzelf tot een goed gesprek onderling. U bent van harte uitgenodigd eraan deel te nemen ! 
Woensdag 23 januari 2019, 14.00 uur in de Alexanderkerk

 
Salvador Dalí

Salvador Dalí

De Spaanse kunstenaar Salvador Dalí (1904 - 1989) heeft een geheel eigen plek in de kunstgeschiedenis. Zijn ‘weke horloges’, de bijzondere figuren zoals de olifanten op heel hoge poten, de vervreemding en de sterke beeldtaal zijn kenmerken van zijn kunst.  Via een presentatie van kunstwerken van Dalí en door iets te vertellen over zijn leven wil ds Van Amstel u en jou wat inleiden in de wondere wereld van deze kunstenaar. Zijn opmerkelijke keuze om het atheïsme achter zich te laten en lidmaat te worden van de Christelijke Kerk zal zeker aandacht krijgen deze avond. In zijn schilderijen is die ommekeer goed te zien. Vooral de rol van Jezus Christus in zijn kunst maakte mij de ogen open voor het vakmanschap van Dalí. Kom dus kijken! 
Donderdag 31 januari 2019, 20.00 uur in de Alexanderkerk

 
Surrealisme in Boijmans

Surrealisme in Boijmans

Op vrijdag 15 februari 2019 brengen we een bezoek aan museum Boijmans van Beuningen, vlak voordat het wegens een enorme verbouwing zes jaar gesloten zal zijn. In vervolg op de lezing van Robert Jan van Amstel over Salvador Dalí, krijgen we een rondleiding van de curator langs de surrealistische werken die zich bevinden onder de topstukken van het museum. In de verzameling werken van surrealisten zijn er flink wat van de hand van Dalí. Aardig om na te gaan of we iets van de lezing terug kunnen zien. De kosten voor de rondleiding bedragen € 5.- per persoon. Daarnaast dient u zelf de entree tot het museum te betalen. Houders van de museumkaart en de Rotterdam pas hebben gratis toegang.
We verzamelen om 10 uur bij de hoofdingang van het museum. Na afloop van de rondleiding drinken we een kopje koffie of thee in het restaurant en daarna is iedereen vrij de rest van het museum te bezoeken of huiswaarts te keren.

 
Boekbespreking: De Trooster

Boekbespreking: De Trooster

Op donderdag 28 februari is iedereen welkom voor de bespreking van De Trooster van Esther Gerritse.  Geheel tegen de regels van het klooster in wordt een nieuwe gast opgevangen door Jacob, de conciërge. Aanvankelijk stelt Jacob, zich bewust van de hiërarchie binnen de orde, zich terughoudend op. Maar gaandeweg groeit er een verstandhouding tussen de gelovige conciërge en de gast die een misdaad op zijn geweten heeft. Jacob verliest zich in de aandacht die hij krijgt en is bereid ver te gaan om de vriendschap te behouden. Esther Gerritsen volgt het verhaal van de conciërge parallel aan het lijdensverhaal van Christus. Op de haar bekende scherpe manier ontleedt ze de relaties tussen mensen, de verwachtingen en belangen die daarbij spelen en ze stelt de vanzelfsprekendheid der dingen ter discussie.
Donderdag 28 februari, 14.00 uur in de Alexanderkerk

 
Schilderen naar Dali

Schilderen naar Dali

Onder leiding van onze kunstenaar Kees de Jong gaan we weer een prachtig schilderij maken naar aanleiding van het werk van een beroemde kunstenaar. Na Rembrandt en Hundertwasser is het nu de beurt aan Salvador Dalí. U kunt natuurlijk eerst de lezing van ds. van Amstel op 31 januari aanhoren, maar u kunt ook gewoon meteen aanschuiven bij de schilderklas. Van harte welkom! Kosten 12,50 p.p. inclusief alle materialen.
Woensdagavond 13 maart, 19.30 uur Alexanderkerk.

 
Speel mee en ontdek Anderland

Speel mee en ontdek Anderland

Anderland is het ideale land: de lucht is er schoon, het water kristalhelder, de aarde vruchtbaar en het licht schijnt er op zijn mooist. De bewoners leven in vrede met elkaar, hoewel zij verschillend denken en geloven. Je vindt in Anderland onder andere Boeddhisten, Joden, Moslims, Christenen en Hindoes. Hoe komen we in Anderland? Nu, we gaan Anderland samen opbouwen, door met een dobbelsteen te gooien, vragen te beantwoorden en fiches en elementen te verdienen. Langzaam ontstaat Anderland in het midden van het spelbord. Ondertussen leren we veel over de verschillende godsdiensten. Het spel is bedacht door de PKN en KerkopKop.  Wie komt er meespelen?
Woensdag 10 april 20.00 uur Plaats: Alexanderkerk

 
Film: La Vita è Bella

Film: La Vita è Bella

Italië, 1939. De grote levensoptimist Guido heeft de liefde gevonden in Dora. Alleen: zij is als bruid beloofd aan een fascistische bureaucraat. Guido vat het plan op zijn geliefde op de dag van haar verloving te ontvoeren. En dat gebeurt op een hilarische manier. Hun geluk wordt bekroond met een kind. Omdat de rassenwet in Italië operationeel is, wordt de joodse Guido samen met z’n zoon naar een concentratiekamp afgevoerd. Als vader zet hij alles op alles om zijn zoon tegen alles en iedereen te beschermen. Dat doet hij met een groot gevoel voor humor en levenskunst. Het leven is, ondanks alles, wondermooi: la vita è bella. Deze ontroerende en knapgemaakte film is bekroond met diverse Oscars. 
Woensdag 8 mei 2019, 20.00 uur in de Alexanderkerk.

 
Film: Adem

Film: Adem

De twee broers Tom en Lucas, de belangrijkste hoofdpersonen in het al veelvuldig geprezen Adem, lijden aan cystic fibrosis (taaislijmziekte), een aangeboren longkwaal waarmee je vaak de veertig niet haalt.  Het is dus een film over jonge mensen die een korte levensverwachting hebben. Wat doe je als je weinig tijd hebt?  Hoe gaan ze om met hun korte levensverwachting?  En wat kunnen wij daarvan leren!
Woensdag 15 mei, 14.00 uur in de Alexanderkerk.

 
Wandelend in gesprek over stadsontwikkeling

Wandelend in gesprek over stadsontwikkeling

De stad verandert voortdurend.  Neem de Witte de Withstraat: eerst een keurige  buurt, later verwaarloosd en onveilig en nu weer een hippe straat met galerieën en gezellige terrassen. Of Katendrecht: een klein dorpje ten zuiden van de Maas dat, ingesloten door nieuw aangelegde havens, een beruchte hoerenbuurt wordt. Vervolgens transformeren projectontwikkelaars de oude havenloodsen tot trendy woningen en ontwikkelt Katendrecht zich tot een urban village waar, bijvoorbeeld, een domineesgezin graag wil wonen.  
Tijdens onze wandeling zoeken we dit soort plekken op. Wat was daar vroeger en wat zien we nu? Ontstond de verandering spontaan, of zit er een plan achter? En hoe denken wij zelf over al die veranderingen: zijn we er blij mee of niet? Aan het eind van de wandeling (of misschien al halverwege) drinken we een kopje koffie en wisselen we met elkaar van gedachten. Zaterdag 15 juni 2019 om 14.00 Vertrekpunt: wordt later bekend gemaakt.

 
Pelgrimstocht naar Rome - Margreet Tiel vertelt haar verhaal

Pelgrimstocht naar Rome - Margreet Tiel vertelt haar verhaal

Margreet Tiel, wiskundedocent en moeder van zes volwassen kinderen, heeft een grote wens: een voetreis naar Rome. Zij wandelde al eerder naar pelgrimsoorden, maar deed dat altijd in gedeelten, tijdens schoolvakanties. Graag zou zij, één keer in haar leven, op weg willen gaan en elke dag lopen tot zij in Rome aankomt. Op 1 juni 2018 is het zo ver: ze vertrekt van huis, uitgezwaaid door haar jongste dochter. Op 1 september moet zij terug zijn. Margreet komt ons in de Alexanderkerk vertellen over haar reis. Wat doet zo'n wandeltocht met je? Wie kom je tegen? Heb je wel eens een goed gesprek onderweg? Is het moeilijk of juist weldadig om dagenlang alleen te zijn? Ervaar je ook iets van God? En dan de praktische zaken: hoe vind je onderdak in toeristisch gebied, midden in de vakantietijd en hoe krijg je je schoenen gerepareerd wanneer de zolen weer eens versleten zijn? Ze zal ook foto's laten zien. En we kunnen natuurlijk vragen stellen.
Plaats: Alexanderkerk. Er is nog geen datum afgesproken, aangezien Margreet, op het moment dat deze folder wordt gemaakt, nog onderweg is. Let op de informatie in Kerkvenster.