Organisatie Organisatie

Predikant en kerkenraad
Onze predikant is ds. Robert-Jan van Amstel (1973) Hij is sinds 22 april 2018 verbonden aan de gemeente. 

In de kerkenraad zijn 13 ambtsdragers actief; ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen.
 

lees meer »
 
Wie doet wat? Wie doet wat?

Pastoraal meldpunt
Binnen de gemeente kennen we pastorale meldpunten: gemeenteleden die de spilfunctie vervullen waar het gaat om meldingen van ziekte en overlijden. Maar ook geboorteberichten en huwelijksaankondigingen.

lees meer »