Organisatie Organisatie

Predikant en kerkenraad
Sinds het afscheid van ds. G. (Gerard) Geitenbeek vanwege zijn emeritaat, is de gemeente vacant. Onze consulent is ds. G. (Guus) Koelman. Inmiddels is de procedure gestart naar het zoeken van een nieuwe predikant.

In de kerkenraad zijn 14 ambtsdragers actief; ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen.
 

lees meer »
 
Wie doet wat? Wie doet wat?

Pastoraal meldpunt
Binnen de gemeente kennen we pastorale meldpunten: gemeenteleden die de spilfunctie vervullen waar het gaat om meldingen van ziekte en overlijden. Maar ook geboorteberichten en huwelijksaankondigingen.

lees meer »