Organisatie Organisatie

Predikant en kerkenraad
Sinds het afscheid van ds. G. (Gerard) Geitenbeek vanwege zijn emeritaat, is onze consulent ds. G. (Guus) Koelman.

In de kerkenraad zijn 14 ambtsdragers actief; ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen.
 

lees meer »
 
Wie doet wat? Wie doet wat?

Pastoraal meldpunt
Binnen de gemeente kennen we pastorale meldpunten: gemeenteleden die de spilfunctie vervullen waar het gaat om meldingen van ziekte en overlijden. Maar ook geboorteberichten en huwelijksaankondigingen.

lees meer »