impressies van activiteiten impressies van activiteiten

Hier vindt u impressies van de activiteiten van afgelopen maanden.
Wij hopen dat ze u uitnodigen om deel te nemen aan komende activiteiten.

Naar activiteiten op komst

Naar agenda

 
Bezoek aan het stadhuis

Bezoek aan het stadhuis

Op 24 oktober hebben we met 29 personen het stadhuis van Rotterdam bezocht. De ochtend begon met een rondleiding door een bode van het stadhuis. Na een uitleg over de geschiedenis van het gebouw hebben we hal bezocht. Prominent in het midden staat een marmeren beeld van David, met op de sokkel de tekst “Sterker door strijd”. Dit beeld is in 1951 geschonken door koningin Wilhelmina. Een andere blikvanger is het beeld van Winston Churchill, die in 1946 bij hoge uitzondering is geïnstalleerd als erelid van de Rotterdamse gemeenteraad. In de koepel van de hal hangt het wapen van de stad Rotterdam met daar omheen in het Latijn de spreuk: “Er moet gevaren worden”. Daarna hebben we de Burgerzaal met de bijzondere trouwkamer bezocht, waarin diverse symbolen van de liefde zijn verwerkt. Als afronding hebben we in de Raadzaal een toelichting gekregen over de manier waarop de gemeenteraad vergadert.
Daarna heeft mevrouw Veldhuyzen verteld over haar ervaring als trouwambtenaar in een stad met ruim 170 nationaliteiten. Dat betekent een grote verscheidenheid aan kleding, maar bijvoorbeeld ook een bruidspaar dat op een Harley-Davidson naar het stadhuis komt. Tegenwoordig hoeft men niet meer op het stadhuis te trouwen. Het kan ook op een boot, op de Euromast, in de tuin van een woonhuis enz. Belangrijk voor een trouwambtenaar is interesse voor het bruidspaar, want het is een van de belangrijkste dagen in hun leven.
Als afsluiting hebben we gezamenlijk geluncht in het bedrijfsrestaurant van de stadhuis.

 

 
Herfstwandeling heemtuin Capelle a/d IJssel

Herfstwandeling heemtuin Capelle a/d IJssel

Op 13 oktober waren we met 10 personen om 11 uur present in de Heemtuin aan de 's Gravenweg in Capelle. Voor veel mensen een plek waar ze al vaak voorbij waren gereden zonder te weten dat de heemtuin daar lag. Willy Heilker wist ons van alles te vertellen over de geschiedenis van de heemtuin en natuurlijk ook over de planten en bomen die erin staan. Vanwege het schitterende zomerweer waren de paddenstoelen ineens allemaal tevoorschijn gekomen. Sommige heel klein, andere groter. Sommige alleen, andere in grote groepen. Het was een lust voor het oog. Heel apart is de intviszwam die in volle glorie te bewonderen was: zie foto.
Een leuke ochtend op een prachtige plek die we vast nog eens gaan bezoeken. Van het gezamenlijk kopje koffie na afloop kwam niets: iedereen had het heel druk met andere afspraken.
 

 
Het gebed in gesprek

Het gebed in gesprek

Op 10 oktober bespraken we met 12 mensen (weer een Bijbels getal) het boek 'In het licht van Zijn aangezicht' van Abraham Heschell.  Heschel stamde uit een Joodse familie van belangrijke chassidische rabbijnen. In 1925 ging hij naar Wilna, dat toen bij Polen behoorde, om daar te studeren. In 1927 ging hij studeren aan de Hochschule für die Wissenschaft des Judentums en aan de Humboldtuniversiteit in Berlijn, waar hij in 1932 zijn doctoraal-graad behaalde, maar zijn promotie werd door de nazi's tegengehouden. Zijn dissertatie Das prophetische Bewußtsein verscheen in 1936 in Krakau (Polen). Martin Buber benoemde hem in 1937 als zijn opvolger aan het Jüdische Lehrhaus in Frankfurt am Main. In 1938 werd hij door de Gestapo opgepakt en naar Warschau uitgewezen. Na eerst geïnterneerd geweest te zijn kwam Heschel met hulp van zijn familie vrij en woonde hij tot de zomer van 1939 in Warschau. Kort voor de Duitse invasie in Polen ging hij naar Londen, waar zijn broer Jakob rabbijn was. Na zes maanden kreeg hij een uitreisvisum naar de Verenigde Staten. Heschel kwam in maart 1940 naar Cincinnati en bleef daar vijf jaar leraar aan de Hebrew Union College. In Cincinnati leerde hij Sylvia Straus kennen, een pianiste uit Cleveland; zij trouwden in 1946. Intussen was Heschel naar New York gegaan, waar hij een leerstoel voor Joodse ethiek en mystiek aan het Jewish Theological Seminary van America zou aannemen. Dit ambt behield hij zijn verdere leven.
De Bijbel spreekt niet alleen over het zoeken naar God door de mens, maar ook over God die naar de mens zoekt (Job 10:16). God wil niet alleen zijn; Hij wil dat de mens Hem dient. Het centrale thema van de Bijbel is: God zoekt de mens. In Genesis 3:9 staat dat God aan Adam en Eva vroeg: Waar zijt gij? Deze vraag stelt God steeds weer opnieuw aan de mens. Godsdienst is Gods vraag en het antwoord van de mens. De mens moet doorgaan met bidden omdat hij dan door God gevonden kan worden.
Een boeiende en leerzame avond over soms heel moeilijke gedachten van een Joods filosoof die af en toe zelfs voor eenvoudige mensen als wij een beetje te begrijpen zijn.

 
Feest van de Geest Thema: Levensadem

Feest van de Geest Thema: Levensadem

Ontmoeting tussen Beeldende Kunst, Pinksteren en Architectuur van Kerkgebouwen. Kunstenaars exposeren nieuw gemaakte kunst geïnspireerd door de architectuur van kerkgebouwen en het pinksterfeest. Het thema voor 2018 is: Levensadem.
In de week van 9 tot 20 mei waren er in al die kerken allerlei activiteiten rond het thema. Die worden georganiseerd door en voor de mensen van die kerk, maar zijn ook toegankelijk voor leden van de andere kerken en uiteraard ook voor mensen buiten de kerk.
Op 9 mei 19.00 uur startbijeenkomst voor het totale project in de Fire kerk (de voormalige Immanuelkerk) met kaarsen, een praise band en samenzang. Er waren meer dan 100 mensen aanwezig die genoten van de goede muziek, die naar hartenlust meezongen als het lied bekend was of werd, die een kijkje konden nemen in hun oude kerk (wat is er veel veranderd en was is het goed om te zien dat gebouw voor de eredienst behouden is gebleven;hoe anders ook!)Maar vooral die mensen van totaal andere kerken konden ontmoeten, want daar ging het vooral om.
 

 
Feest van de Geest (vervolg)

Feest van de Geest (vervolg)

Zondag 13 mei vond de aftrap in onze eigen kerk plaats met o.a. de 'ingebruikstelling' van het speciaal voor onze kerk gemaakt kunstwerk door Kees de Jong. Prachtig om het kleurenspel te zien dat ontstaat zodra er geluid wordt gemaakt. Zeker ook op latere momenten in de week, met een band en een groot koor. Een schitterend kunstwerk dat ook door buitenstaanders erg wordt gewaardeerd.
Op 14 mei konden we bezig zijn met de handen met en onder leiding van de knutselgroep.
Op 15 mei hadden we helaas geen enkele bezoeker voor de film Adem. Omdat het zo'n prachtige film is zullen we hem op een later moment in het programma van Leren en Ontmoeten opnemen.
Ook op 15 mei was er de zangdienst 'Alles wat adem heeft......' met medewerking van het Chr. Mannenkoor Prins Alexander. We zongen met meer dan 200 mensen uit volle borst bekende en nieuwe Pinksterliederen.
 

 
Feest van de Geest (vervolg)

Feest van de Geest (vervolg)

Woensdag 16 mei was de schilderworkshop voor kinderen van onder leiding van Kees de Jong. Zeven kinderen (een Bijbels aantal) hebben zich erg ingespannen om onder het toeziend ook van hun (groot)ouders een prachtig kunstwerk te maken.
's Avonds op 16 mei was de interactieve workshop onder leiding van Reindert van Dijk en Petra de Jong. We waren maar met vijf mensen, maar we hebben een prima avond gehad over beademing en daarna over inspiratie. De avond is voor herhaling vatbaar, dus die komt zeker nog een keer terug. 
Op donderdag 17 mei was de boekbespreking over  'Winter in Gloster Huis' van Vonne van der Meer. Lijneke Jacobs, tot voor kort specialist ouderengeneeskunde, heeft het boek met de 15 deelnemers bespreken. Deze roman doet ons nadenken over onze  laatste levensadem. Het leverde een boeiend gesprek .
 

 
Feest van de Geest (slot)

Feest van de Geest (slot)

Vrijdag 18 mei 14.00 uur Workshop Levensadem vanuit de bron onder leiding van Else Roza gingen we samen op zoek naar die bron in onszelf en in elkaar. We gebruiken daarbij verschillende interactieve werkvormen. Er waren vier deelnemers.
Zaterdag 19 mei was de fietstocht langs alle kerken er zijn twee fietsroutes zijn in de kerk opgehaald,dus er is weinig gefietst door onze gemeenteleden. 's Middags kwamen er wel enkele fietsers van andere kerken langs. Voor die bezoekers lag een aardig boekje klaar met daarin uitgebreide informatie over de kunstwerken die in de Alexanderkerk zichtbaar zijn.
De middagbezoekers konden ook kijken naar het liturgisch bloemschikken. De werkgroep maakte een symbolisch bloemstuk voor de eredienst van 1e Pinksterdag.
Tijdens de kerkdienst op 1e Pinksterdag werd het Feest van de Geest afgesloten.
De bedoeling van het Feest van de Geest is natuurlijk om onze kerk naar buiten zichtbaar te maken. Daarin zijn we aardig geslaagd, al was het alleen maar vanwege de gebedsvlaggetjes. Grote toeloop van mensen van buiten de kerk is er niet echt geweest, net zo min als leden van onze gemeente in groten getale de andere kerken hebben bezocht, met uitzondering van de startbijeenkomst en de zangdienst dan!
 
Toch was het fijn om te doen met elkaar: alle medewerkenden dan ook hartelijk dank voor uw inzet. Wellicht doen we volgende keer weer mee?
Aad van der Wilt
 

 
Lezing over de geschiedenis van de Prins Alexanderpolder

Lezing over de geschiedenis van de Prins Alexanderpolder

Op 27 september heeft Wim Heistek ons meegenomen door de geschiedenis van de Prins Alexanderpolder. De belangstelling voor de lezing was groot, 30 personen hebben de lezing bijgewoond.
Het veen heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van dit gebied. In een vroeg stadium hebben zich al mensen gevestigd in het veen. Zo is er in Terbregge een kano uit de 7e eeuw voor onze jaarteling gevonden. Er wordt wel gezegd dat de Romeinen over de ’s Gravenweg hebben gelopen, maar dat is niet zeker. In de 17e en 18e eeuw is er op grote schaal turf gestoken, waardoor zeer grote plassen ontstonden. Medio 19e eeuw is de Prins Alexanderpolder droog gelegd en komen de boerderijen en de kassen.
In 1962 werd de eerste paal geslagen voor de bouw van de wijk Het Lage Land. Een aantal jaren later is de wijk Oosterflank gebouwd. Wim had voor ons een groot aantal foto’s meegenomen uit de beginjaren van deze wijken. Dat was voor veel aanwezigen heel herkenbaar: de heipalen, spelende kinderen in het zand, het nieuwe winkelcentrum enz. Er werden herinneringen opgehaald en er werden vergelijkingen gemaakt tussen “toen en nu”. De conclusie was, dat de Alexanderpolder nog steeds een fijne plek is om te wonen.
 

 
Stadswandeling vernieuwing in de stad (1)

Stadswandeling vernieuwing in de stad (1)

Aangekondigd is een wandeling op 7 oktober langs plaatsen waar de stad zich vernieuwt: nieuwe architectuur, nieuwe bestemmingen voor oude gebouwen, nieuwe inrichting van land en water. Nu, voorlopig valt het water met bakken uit de hemel! Toch staat een groep moedige deelneemsters, gewapend met regenkleding en stormparaplu's, klaar bij metrostation Beurs.
We lopen naar de Schiedamse Vest en zien daar hoe het gebied bij het oogziekenhuis veranderd is in en na de tweede wereldoorlog: oorspronkelijk was daar water, maar dat werd volgestort met puin van kapotgebombardeerde huizen. Zo ontstond een nieuw terrein, waar nu een basisschool staat en de Schotse Kerk. Als we om de Schotse Kerk heenlopen, zien we kleurige versieringen op de muur en aan het hekwerk.
We lopen, optornend tegen wind en regen, over de Erasmusbrug. Aan de andere kant van de Maas blijkt het nog harder te waaien. Toch bekijken we de nieuwbouw op de Kop van Zuid. Dan strijken we neer in het café van film- en muziektheater LantarenVenster voor een kop koffie met wat lekkers (dat hebben we wel verdiend!).
Nu is het nog maar een klein stukje lopen naar Katendrecht, via de brug die officieel 'Rijnhavenbrug' heet, maar die we allemaal kennen als 'De hoerenloper'.

 
Stadswandeling vernieuwing in de stad (2)

Stadswandeling vernieuwing in de stad (2)

Op Katendrecht wordt op dit moment een deel van een oude loods tot appartementencomplex verbouwd. De geschiedenis van de loods staat op een schutting bij de bouwplaats. Daartegenover, in een ander deel van de loods bevindt zich de Fenix Food Factory, waar allerlei verse lokaal geproduceerde etenswaren te krijgen zijn. Het is er rommelig en gezellig, maar wel heel druk op zaterdagmiddag. 
En dan is er opeens geen regen meer. We lopen terug langs de Rijnhaven, passeren het Drijvend Paviljoen en het Dobberende Bos en stappen weer op de metro naar huis.

 
Workshop "Daar ben je"

Workshop "Daar ben je"

Alleen voor de ochtendsessie van de workshop op 11 oktober hadden zich deelnemers aangemeld. We beleefden een intensieve ochtend. We werden aan het werk gezet: teken jezelf als boom in vijf minuten(!). Dat was even lastig. Aan de hand van de tekeningen voerden we een gesprek met elkaar. Het bleek dat er veel meer van jezelf in zo'n tekening zit dan je zou verwachten.
Daarna keken we terug in ons leven en zochten naar momenten waarop we - naar ons eigen idee - in bloei geraakt waren. Hoe komt dat? Wat brengt ons tot bloei? Eigenlijk blijkt dat vrij eenvoudig te zijn: als we aandacht, erkenning, steun kunnen geven en ontvangen. Zo met elkaar omgaan - is dat misschien wat Psalm 1 bedoelt met gelukkig zijn?

 
Najaarswandeling

Najaarswandeling

Op zaterdag 14 oktober was het dan zover: de najaarswandeling kon van start. Ditmaal zouden we gaan lopen in de Heemtuin van Capelle aan den IJssel, vooral omdat daar inde herfst heel veel paddenstoelen te zien zijn.
Het bleek lastig te zijn voor 14 oktober een echte deskundige op het gebied van de paddenstoelen te vinden. Uiteindelijk bleek waarom dat was: de helft van de deskundigen uit de omgeving had een excursie naar Schoorl. De andere helft was betrokken bij een paddenstoelenwandeling in het Schollebos. Uiteindelijk besloten we onze eigen wandeling maar te verplaatsen en hierbij aan te sluiten. Net als alle andere jaren op 14 oktober was het prachtig weer!
In het Schollebos zijn bijna 300 soorten paddenstoelen waargenomen die in de herfst bijna allemaal tegelijk tevoorschijn komen. 2017 was een heel goed paddenstoelenjaar, maar juist in de laatste weken leek het bestand wat over het hoogtepunt heen.
De deelnemers aan de excursie konden genieten van de pracht van de paddenstoelen. We maakten kennis met de Esdoorn houtknotszwam, de Kluifjeszwam en het Judasoor. Tegelijkertijd konden we van alles leren over de veelvormigheid en de functie van de paddenstoelen en allerlei andere natuur planten, bomen, struiken, vogels en bodemdieren.
Op 26 mei neemt Henk de Waard ons mee op een voorjaarswandeling in het Schollebos. Dan kunnen we zien wat er in het voorjaar groeit en bloeit in dit gebied.
 

 
Driekoningen: a star is born

Driekoningen: a star is born

Op 6 januari waren twintig personen aanwezig bij de lezing over Driekoningen.
Als inleiding vertelde Erik Stibbe iets over de achtergronden van dit Bijbelverhaal. Ook behandelde hij vragen als: waren het drie wijzen of waren het drie koningen? En: wat was de ster van Bethlehem?
Het verhaal van de drie wijzen of de drie koningen heeft in de loop van de eeuwen veel kunstenaars geïnspireerd. Louis Vermeulen gaf een interessante toelichting bij o.a. schilderijen van Hans Memling en van Jeroen Bosch (zie foto).
Theo Roelofs vertelde aan de hand van zelf meegebrachte kerststallen het één en ander over kerststallen in verschillende landen.
Dankzij deze geslaagde middag zijn we een stuk wijzer geworden over de wijzen uit het oosten.

 
Schilderen naar Hundertwasser

Schilderen naar Hundertwasser

Op 10 april hadden 12 mensen een schilderworkshop in de Alexanderkerk
onder de bezielende leiding van Kees de Jong (kunstenaar uit Capelle aan de IJssel).
Er werd geschilderd naar Hundertwasser (geboren in Wenen), een kleurrijk mens die over de hele wereld zwierf en als kunstenaar onder geen enkele stroming viel. Hij had een uitgesproken eigen stijl en mening. Schilderen vond hij een religieuze bezigheid. Hij maakte z'n eigen verf.
Hij meende dat ieder mens 5 huiden heeft: 1) de huid  2) de kleding  3) het huis  4) de stad  en 5) de natuur en alle mensen. Hij vond dat de mensen het meest tot hun recht kwamen door in een natuurhuis te wonen, het liefst met een boom in het huis.
Er valt nog veel meer te vertellen over hem. Iedere 'cursist' kreeg een informatieboekje met voorbeelden van zijn kleurrijke schilderstijl.
Toen gingen we zelf aan het werk. En het leuke is dat iedereen zijn of haar eigen fantasie kon uitleven. Het resultaat: allemaal naar huis met een schilderij waar de kleur van afspat!!
Kijkt u zelf maar naar de foto. Het was een gezellige, leerzame avond waarop duidelijk werd hoe leuk en boeiend het is dat mensen van elkaar verschillen. Van veel mensen heb ik al gehoord: "volgend jaar weer".
Dat regelen we graag, met dezelfde docent en naar een andere kunstenaar.
Namens de werkgroep,
Thea van der Wilt.

 
Met de fiets bij Erasmus langs

Met de fiets bij Erasmus langs

Op 7 oktober waren zeven gemeenteleden op tijd aanwezig voor de fietstocht die werd georganiseerd door Leren & Ontmoeten, de eerste activiteit in het nieuwe jaar. Niet zoveel mensen (alhoewel 7 natuurlijk het getal van de volheid is!) maar wel een overzichtelijke groep die enthousiast en met mooi weer de uitdaging voor een fietstocht door het drukke Rotterdam heeft aanvaard. Het werd een leuke middag met volop plekken waar rechtgeaarde, geboren en getogen Rotterdammers nog nooit waren geweest en verschijningsvormen van Erasmus die heel verrassend waren.
Na afloop genoten we van, hoe kan het ook anders, een heerlijk warm kopje thee of koffie bij de Lof der Zoetheid aan het Noordplein.
Al met al zijn we vier uur onderweg geweest en hoewel we allemaal ouder dan 60 waren, is er niemand van de brug afgegooid.

In het voorjaar gaan we zeker op herhaling!

 
Verslag Erasmus wandeling

Verslag Erasmus wandeling

Op 6 november hebben we een wandeling door het centrum van Rotterdam gemaakt langs enkele punten die verwijzen naar onze beroemde stadsgenoot Desiderius Erasmus. Ondanks de kou en de regen waren we met 16 deelnemers.
 

lees meer »
 
Spreekwoorden met Erasmus en Luther Spreekwoorden met Erasmus en Luther

Velen waren geroepen en weinigen waren uitverkoren. Dat gold op 14 oktober niet voor de opkomst van onze middag over spreekwoorden: er waren ruim 30 enthousiaste aanwezigen, sommige gewapend met spreekwoordenboeken. Alle begin is moeilijk moet Louis Vermeulen gedacht hebben; we leggen de lat heel hoog en beginnen met de Latijnse spreekwoorden van Erasmus. Van daaruit was het maar een klein sprongetje naar de Duitse Sprichwörter zoals Luther die in zijn preken gebruikte.
Toen volgde een uiteenzetting over de taalkundige betekenis van gezegden, zegswijzen, spreekwoorden, uitdrukkingen en spreekzinnen. Heel interessant, maar wij gooien ze in één pot nat en maken er allemaal spreekwoorden van: gemak dient de mens.
Toen werd het menens: Brueghel verscheen ten tonele en die had liever 120 spreekwoorden op het doek dan één in de mond. Na een duidelijke uitleg mocht iedereen in de zee van spreekwoorden twee handenvol opzoeken: een Sisyphusarbeid die echter door allemaal wonderwel tot een goed einde werd gebracht. Elke tafel wees een speelster aan voor het vervolg van de quiz en we konden aan de (zuivere) koffie. Enkele vroegen aan de gastheer of ze even in het koffiedik mochten kijken voor de antwoorden van de tweede ronde, maar het mocht niet, want eerlijk duurt het langst,
Na de pauze zou het nog moeilijker worden had Louis al voorspeld en dat kwam uit. Maar ondanks de hoge moeilijkheidsgraag kweten de vier aangewezenen zich dapper van hun taak en stond er een bloedstollende tussenscore op het bord. Uiteindelijk waren er twee tussenwinnaars. Een ex aequo dus voor Ursula en Annelies. De finale brak aan met nog moeilijker vragen en natuurlijk de onvermijdelijke jokers om voor te staan of iemand anders voor te zetten. Via klassieke verhalen en Bijbelse spreekwoorden kwam Annelies de Jong nipt als winnaar uit de strijd en ontving zij een prachtig spreekwoordenboek.
De tijd vliegt en we waren aan het eind gekomen van een leerzame middag waarin we elkaar ook nog konden ontmoeten en daar was het allemaal om begonnen.
 

 
Verslag Erasmus en Luther, gesprek tussen twee doven?

Louis Vermeulen
Verslag Erasmus en Luther, gesprek tussen twee doven?


In 2016 stond Erasmus in de belangstelling. Op 28 oktober bijvoorbeeld heeft burgemeester Aboutaleb vlakbij de Laurenskerk het fraaie Erasmus monument onthuld. In 2017 wordt Luther herdacht ivm 500 jaar Reformatie. Erasmus en Luther waren deels tijdgenoten. Kennen wij hun ideeën en standpunten?
 

lees meer »
 
Verslag Lof der Zotheid schilderen

Verslag Lof der Zotheid schilderen

Op donderdag 2 februari hebben we met een groep van circa 10 personen onder leiding van de bekende Capelse kunstschilder Kees de Jong een schilderij gemaakt, gebaseerd op het bekendste boek van Erasmus: De Lof der Zotheid.

lees meer »
 
Erasmus & Luther en de Islam

Erasmus & Luther en de Islam

'Opdat een christen verrijst'
Lezing van Mattijs Jonker over Erasmus, Luther en de Islam
 
In onze activiteiten-serie over Erasmus en Luther stond op woensdagavond, 8 februari hun visie over de oprukkende Turken en de juiste reactie van de christelijke bewoners van Europa centraal. De jonge theoloog Mattijs Jonker vertelde voor de pauze hoe de dreigende situatie voor de christelijke wereld (er waren veel onderlinge gewelddadige conflicten en daarbij kwam: de Turken stonden voor de poorten van Wenen) werd ervaren. De visie op de moslims berustte vooral op vooroordelen afkomstig van de kruistochten. Echte kennis van hun religie ontbrak. Daarbij kwam de vraag of het voor christenen wel toegestaan is oorlog te voeren. Voor Erasmus was de Turk een benaming voor het morele verval dat onder de Europese volken heerste. De kerk dwaalde in de praktijk en de Turken waren gezonden als straf van God. De ware bestrijding lag volgens hem dan ook in herleving van de christelijke morele waarden. Oorlog was eigenlijk geen optie.
Luther verweet de kerk dwaling in praktijk en leer. Hij prees de moslims juist om hun sobere en religieuze gedrag, maar de leer van de Koran - die hij aan het eind van zijn leven bestudeerde - verwierp hij. Als de Turken bestreden moesten worden, dan moest dat door de wereldlijke heersers gebeuren. De kerk zou het moeten zoeken in het doen van boete en gebed.
Voor het gesprek na de pauze gaf Mattijs Jonker als belangrijk thema: waarom zien we de moslims als vijanden ? De discussie die volgde was levendig. We signaleerden de angst voor het aantal, de onbekendheid met hun cultuur, de dreiging voor onze waarden en normen, maar ook de verzwakking van de westerse cultuur door het verval aan kennis van de christelijke basis. Het zou goed zijn als we ons zouden gaan verdiepen in de andere religies en contacten leggen om elkaar en elkaars cultuur te leren kennen. Misschien een goed thema voor de volgende serie Leren & Ontmoeten ?
 

 
Met de bus naar Gouda

Met de bus naar Gouda

Op 31 maart was het zover: met een groep van veertien enthousiaste gemeenteleden gingen we met de bus naar Gouda. Niet met de touringcar (want daarvoor zijn veertien mensen echt veel en veel te weinig) maar met de lijnbus die ons slingerend door Nieuwerkerk en Moordrecht naar hartje Gouda bracht. Daar liepen we de Hoge Gouwe af en kwamen bij de Lutherse kerk. Heel vroeger was dat de kapel van Sint Joost, de beschermheilige van de havenarbeiders. De Sint Joostkapel was dus het zakkendragershuisje van Gouda. Eigenlijk een soort verenigingsgebouw van het gilde van de sjouwers. Om bij te verdienen vormden deze sterke mannen ook de brandweer en droegen ze kisten bij begrafenissen. Een deel van de kapel was ingericht als ziekenhuisje waar de leden van het gilde en hun familie konen worden verpleegd als dat nodig was. In latere jaren, na de Reformatie kwamen de gelovigen via België ons land in en kochten die de kapel om er Lutherse kerkdiensten in te houden.

Na een interessante inleiding van dhr. Bik kregen we koffie en thee van zijn echtgenote, natuurlijk vergezeld van een lekkere Goudse siroopwafel.

Tijdens de pauze kwam een dame in middeleeuwse kledij de kerk binnen; het bleek onze stadsgids te zijn die ons in ruin anderhalf uur door de historische binnenstad leidde en van alles vertelde over Luther maar zeker ook over Erasmus, die een lange tijd in Gouda woonde en op school ging.

Daarna zochten we een terrasje op om de inwendige mens te versterken. We hadden er meer dan uitstekend weer bij, dus de tijd vloog voorbij.

Na een wandeling door de rest van Gouda kwamen we bij de bushalte. De streekbus van Arriva bracht ons via de omgekeerde route weer veilig bij station Alexander. Toen we uitstapten (moe maar o zo voldaan) begon het meteen wat te regenen. De weergoden waren ons goed gezind geweest!

Aad van der Wilt

 
Excursie naar de heemtuin 20 mei

Excursie naar de heemtuin 20 mei

Eind jaren ‘60 werd aan de noordoever van de Kralingse Plas een heemtuin aangelegd van 1,1 ha. Al honderden keren moet ik er langs zijn gefietst, maar nooit geweten dat daar de heemtuin lag..........
 
De belangrijkste onderdelen van deze tuin zijn:
• een veenmoeras met veel planten die een rol spelen bij de verlanding, zoals waterscheerling en gele lis,
• een riet- en lisdoddenveld langs de oevers van het veel onrustiger water van de Kralingse Plas, met o.a. planten als de kleine lisdodde en de grote egelskop,
• natte en droge graslanden met diverse vakken, waarin verschillend beheer wordt toegepast,
• een ruigtkruidenrand en een struweel met veel besdragende struiken, die de overgang vormen tussen grasland en bos,
• jong bos (eiken en essen) en ouder bos met o.a. klimop, kamperfoelie en een ondergroei van varens en b.v. de kleine maagdenpalm,
• stinzenmilieu in een open bostype, dat vooral in de vroege lente heel mooi is met winteraconieten, sneeuwklokjes en longkruid,
• dijk, bestaande uit twee verschillende gedeelten; aan de zuidkant is het talud met keien verhard, terwijl zich aan de noordkant een niet verharde kleihelling bevindt met o.a. agrimonie, kraailook en madelieffijnstraal.
 
Ook aan dieren wordt gedacht: voor de vogels zijn er nestkastjes opgehangen en voor amfibieën is een poel aangelegd.
 
In 2001 is het moeras met enkele honderden vierkante meters uitgebreid.
De tuin wordt onderhouden door medewerkers van Stichting Landschapsonderhoud Rotterdam (SLR), ondersteund door vrijwilligers.
 

Onder aanvoering van Henk de Waard liepen zo'n 10 gemeenteleden door deze prachtige tuin vol bekende en onbekende planten. In ieder geval hebben we de kale jonker ontmoet; iets wat niet iedereen ooit bereikt heeft in zijn leven.
 
Aad van der Wilt


 

 
Excursie naar de heemtuin (vervolg)

Excursie naar de heemtuin (vervolg)
 
Excursie naar de heemtuin (Vervolg)

Excursie naar de heemtuin (Vervolg)
 
Excursie naar de heemtuin (slot)

De foto's van deze excursie zijn gemaakt door Leo Janssen.
Excursie naar de heemtuin (slot)
 
Bezoek aan de Sjømannskirken in Rotterdam

Bezoek aan de Sjømannskirken in Rotterdam

Omdat de Noorse kerk Lutheraans is en omdat het een prachtig gebouw is hadden we een bezoek gepland op dinsdagmiddag 23 mei.
Zes mensen slechts hadden gebruik gemaakt van de uitnodiging.
Omdat er steeds minder Noorse zeelui zijn, wordt de Noorse kerk meer en meer ingezet voor allerlei andere in Nederland verblijvende Noren. Denk bijvoorbeeld aan de studenten.
 

 
Bezoek aan de Sjømannskirken (vervolg)

We kregen een hartelijke ontvangst en er werd van alles verteld over het prachtige gebouw.
Bezoek aan de Sjømannskirken (vervolg)
 
Bezoek aan de Sjømannskirken (slot)

Na afloop spraken we nog wat na onder het genot van een kop koffie met heerlijke versgebakken Noorse wafels. Aad van der Wilt
Bezoek aan de Sjømannskirken (slot)
 
Kerkennacht 2017: Zaterdag 24 juni in de Caeciliakerk Kerkennacht 2017: Zaterdag 24 juni in de Caeciliakerk

Vijf kerken en een kerkelijke werkgroep in het Lage Land/Prinsenland laten zien hoe zij - elk haar eigen wijze - invulling geven aan het thema “Meer dan een dak…”. 

 
Alexanderkerk: Project Moldavië

Alexanderkerk: Project Moldavië

De afgelopen tijd hebben we verschillende acties gehouden waarmee we een hoop geld hebben opgehaald voor ons project in Moldavië. Recent zijn we met een groep van zeven personen naar Moldavië gegaan. Daar hebben we een alleenstaande moeder met drie kinderen geholpen. Het dak van het huis waar dit gezin in woont was zeer slecht met als gevolg veel lekkage. Samen met de lokale bevolking hebben we het oude dak verwijderd en een nieuw dak gemaakt. Verder hebben we het huisje opgeknapt en het gezin wat nieuwe meubels gegeven. 

 
Voor Mekaar

Voor Mekaar

De werkgroep “Voor Mekaar” is een initiatief van een vijftal kerken in Alexanderpolder (waaronder ook onze gemeente) om mensen in nood met raad en daad bij te staan. De werkgroep deelt elk kwartaal ongeveer 50 pakketten levensmiddelen uit en verstrekt daarnaast bij acute nood soortgelijke pakketten en/of een klein bedrag aan contant geld. Daarbij gaat het om mensen die net niet (of nog niet) in aanmerking komen voor hulp van de Voedselbank. Tevens worden deze mensen waar nodig doorverwezen naar hulpverleningsinstanties.
 

 
FIRE kerk

FIRE kerk

De FIRE kerk is een jonge internationale kerk met als missie: de aanwezigheid van God. Een gemeenschap die zowel door de week als op zondag elkaar weet te vinden, voor gebed, ondersteuning van studenten van onze bijbelschool FIRE school of Ministry Europe, of om te evangeliseren op straat. De visie voor de gemeente, liefhebben van God, gemeenschap zijn en een wereld zien veranderen door Gods Geest, is ontstaan vanuit het opwerkingsvuur van de Brownsville revival die plaatsvond tussen 1995 en 2000 in Pensacola Florida. Naast de zondagse diensten hebben we nog een aantal evenementen, zoals de Summerschool. Dit is een week lang ondergedompeld zijn in aanbidding, onderwijs en fellowship op een retraite locatie in Helvoirt. Met Pinksteren houden we de Spirit of Truth conferentie. Daarnaast organiseren we door het jaar heen speciale onderwijsweken of -avonden.
 

 
De Sionkerk: "De Pruttelende Koffiepot"

De Sionkerk: "De Pruttelende Koffiepot"

De Sionkerk organiseert dagopvang voor mensen met een lichte vorm van dementie. Dit project is bedoeld om deze bewoners uit onze wijk gezellige en zinvolle ochtenden te bieden. Daarnaast betekent de dagopvang een kleine ontlasting voor de mantelzorgers. Tijdens de Kerkennacht hebben de vrijwilligers van de Sionkerk iets laten zien en proeven van de sfeer en de activiteiten bij "De Pruttelende Koffiepot".
 

 
St. Caeciliakerk: ‘Níet zomaar een dak’

St. Caeciliakerk: ‘Níet zomaar een dak’

Dat is de situatie van mensen die vluchten uit hun vertrouwde omgeving. De vraag was, hoe kunnen we als kerk vluchtelingen helpen om hier een nieuw dak te vinden en zich thuis te laten voelen? De St. Caeciliakerk houdt iedere donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur spreekuur voor vluchtelingen om hen op weg te helpen in de Nederlandse samenleving. Tijdens de Kerkennacht konden de bezoekers informatie krijgen over vluchtelingen en inburgeren. Er was een inburgeringstest, een taaloefening en de Amnesty-quiz over vluchtelingen. Deelnemers aan de quiz maakten kans op een kleine prijs.
 

 
De Ichthuskerk: Zomerproject en #HILL

De Ichthuskerk: Zomerproject en #HILL

De Ichthuskerk organiseert ook deze zomer weer het zomerproject op de parkeerplaats tegenover AH. Dit is een week met verschillende activiteiten voor jong en oud om kennis te maken met de kerk en waar zij voor staat.
Daarnaast is er een kerkplantingsproject gestart in Hillegersberg/Schiebroek met de naam #HILL.
In dit project gaan we op zoek naar mensen de belangstelling hebben voor het geloof.
Inmiddels worden er bijbel cursussen gegeven, zondagse bijeenkomsten belegd en diverse activiteiten voor de wijk georganiseerd.