Organisatie Organisatie
Predikant, kerkelijk werker en kerkenraad. 
Onze predikant is ds. Robert-Jan van Amstel (1973) Hij is sinds 22 april 2018 verbonden aan de gemeente. 
Annemieke Bosman-Mohrmann vervult sinds 1 april 2020 de rol van kerkelijkwerker.

In de kerkenraad zijn 15 ambtsdragers actief; ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen.
 
lees meer »
 
Wie doet wat? Wie doet wat?
Pastoraal meldpunt
Binnen de gemeente kennen we pastorale meldpunten: gemeenteleden die de spilfunctie vervullen waar het gaat om meldingen van ziekte en overlijden. Maar ook geboorteberichten en huwelijksaankondigingen.
lees meer »