Organisatie Organisatie
Predikant, kerkelijk werker en kerkenraad. 
Onze predikant is ds. Robert-Jan van Amstel (1973) Hij is sinds 22 april 2018 verbonden aan de gemeente. 
Annemieke Bosman-Mohrmann vervult sinds 1 april 2020 de rol van kerkelijkwerker.

In de kerkenraad zijn 10 ambtsdragers actief; ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen.
 
lees meer »
 
Wie doet wat? Wie doet wat?
Pastoraal meldpunt
Binnen de gemeente kennen we pastorale meldpunten: gemeenteleden die de spilfunctie vervullen waar het gaat om meldingen van ziekte en overlijden. Maar ook geboorteberichten en huwelijksaankondigingen.
lees meer »
 
Giften Giften
Uw giften zijn van harte welkom op een van de volgende rekeningnummers:

Giften aan de kerk:
Protestantse Gemeente Alexanderkerk
NL19 INGB 0000 6715 00 

Giften aan de diaconie:
Diaconie Protestantse Gemeente Alexanderkerk
NL47 INGB 0000 6287 04

Giften aan de zending:
ZWO Protestantse Gemeente Alexanderkerk
NL70 INGB 0000 7194 70
 
lees meer »