zondag 8 augustus 2021
Voorganger: ds. Robert-Jan van Amstel
Kerkdienst (vooraf aanmelden)
Organist: Sander van der Kaaij, panfluit Iris Schoonewille


Liturgie

Muziek voorafgaand aan de dienst: Sheep may safely graze (J.S. Bach)

(De vierders thuis kunnen een eigen kaars aansteken)
Woord van welkom
Votum & Groet van God
Samenzang: Psalm 100 vers 1, 2, 3 (gelezen) en 4 "Juich Gode toe, bazuin en zing…"
Gebed tot God.
Bemoediging en leefregel: Efeziërs 6 vers 10 - 18
Samenzang: “Samen in de Naam van Jezus” (uit: Evangelische Liedbundel, lied 218)
Lezingen uit de Bijbel: Matteüs 6 vers 13b | Matteüs 15 vers 17 - 20 |Job 2 vers 1 - 10
Samenzang: Gezang 472 vers 2, 3, 5 (gelezen) en 6 (uit: Liedboek voor de Kerken 1973)
TOESPREEK THEMA - “DE MENS IS GENEIGD TOT ALLE KWAAD/GOEDS”
Muzikaal intermezzo door Sander (vleugel) en Iris: Jezus’ komst op aarde
Samenzang: Lied 755 vers 1 en 2 “Toch overwint eens de genade…”
Dankgebed | voorbeden | stil gebed |Onze Vader
Mededelingen | Collecten
Slotlied: Lied 835 vers 1, 3 en 4 “Jezus, ga ons voor…”
Heenzending & Zegen van God
Muziek: “Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft”


De kerkdienst wordt digitaal uitgezonden via de kerkomroep:
Via YouTube live uitzending:
'Link'
Via de website van Kerkomroep:
'Link'
Via de Android app van Kerkomroep:
'Link'

terug