zondag 28 april 2024 om 09:30

Kerkdienst
Voorganger(s): ds. G.A. Koelman
Organist: Bas KosterLiturgie

Liederen

Lied 98 vers 1, 3 en 4
Lied 299 E Kyrie en Gloriahymne                                                             
Lied 316 vers 1, 2 en 4                                                                                   
Lied 656
Lied 653vers 1, 5 en 7                                                        
Lied 970

Schriftlezingen
Deuteronomium 4 vers 32 - 40
Johannes 15 vers 1 - 8

De dienst digitaal volgen?
Kerkomroep.nl:  https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11110
YouTube.com Alexanderkerk Rotterdam: Klik hier
 

terug