WELKOM WELKOM
Hartelijk welkom op de website van de Alexanderkerk te Rotterdam-Alexander. Wij informeren u graag over onze gemeente.
 
Wij zijn een gemeente in beweging en dragen de oecumene een warm hart toe. Ook willen wij mensen die op zoek zijn naar een kerkelijk onderdak een "thuis" bieden. Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en is een actieve club mensen binnen het Rotterdamse.

We kennen verschillende activiteiten waarbij zowel aandacht is voor jeugd als voor ouderen, van baby tot en met hoogbejaard. Pastoraat, gespreksgroepen, verschillende soorten vieringen, catechese, lezingen of vormen van spiritualiteit. Kortom voor ieder wat wils.

Wij willen er graag voor u zijn bij bijzondere momenten van uw leven, als het gaat om leuke en plezierige momenten zoals huwelijk en doop, maar ook in de moeilijke momenten zoals ziekte en rond een begrafenis.
 
Jaap van de Meent – interim predikant Jaap van de Meent – interim predikant

EVEN VOORSTELLENJaap van de Meent – interim predikant sinds 1 december 2022
lees meer »
 
Op zoek naar een tijdelijk predikant of kerkelijk werker voor de PG Alexanderkerk (50%) Op zoek naar een tijdelijk predikant of kerkelijk werker voor de PG Alexanderkerk (50%)
Op zoek naar een tijdelijk predikant of kerkelijk werker voor de PG Alexanderkerk (50%)

Algemeen
De PG Alexanderkerk is vacant en de gemeente maakt op dit moment een proces door van oriëntatie op haar toekomst onder begeleiding van een interim-predikant. Ze is een vergrijzende gemeente in een vergrijzende omgeving. De verwachting is dat het ledenaantal en het kerkbezoek in de komende jaren verder zal afnemen. De gemeente telt ongeveer duizend leden. 
De gemeente is gesitueerd in het Stadsdeel Prins Alexander, dat onder meer bestaat uit de wijken Het Lage Land, Prinsenland en Oosterflank. Een klein deel van de leden woont daarbuiten. In de gemeente worden diverse activiteiten georganiseerd. Daarnaast zijn er kringen en gespreksgroepen waaraan gemeenteleden kunnen deelnemen.
De gemeente wordt ervaren als prettig en gastvrij, met veel zorg en aandacht voor elkaar. Er is een kleine kern, die zich met hart en ziel inzet. Zij ziet zichzelf als een gemeente in beweging en de oecumene een warm hart toedraagt.
 
lees meer »