Zondag 27 jun 2021  om 9.30 uur
Voorganger: ds. G. J. van der Ende
Kerkdienst (vooraf aanmelden)
Organist: Matthijs van der Wilt

Orgelspel
Psalm 92 vers 1
Bemoediging en Groet
Psalm 92 vers 2 en 3
Gebed om ontferming
Lied 305
Gebed bij de opening van het Woord

Kindermoment
Lied 314 vers 1
Lezing Genesis 11 vers 1 – 9
Lied 314 vers 2
Lezing Galaten 5 vers 1; vers 13 – 16a; vers 22 – 23
Lied 314 vers 3
Preek
Lied 686 vers 1 en 2
Gebeden
Collecte
Lied 423
Zegen


 

terug