Op zoek naar een tijdelijk predikant of kerkelijk werker voor de PG Alexanderkerk (50%) Op zoek naar een tijdelijk predikant of kerkelijk werker voor de PG Alexanderkerk (50%)
Algemeen

De PG Alexanderkerk is vacant en de gemeente maakt op dit moment een proces door van oriëntatie op haar toekomst onder begeleiding van een interim-predikant. Ze is een vergrijzende gemeente in een vergrijzende omgeving. De verwachting is dat het ledenaantal en het kerkbezoek in de komende jaren verder zal afnemen. De gemeente telt ongeveer duizend leden.  

De gemeente is gesitueerd in het Stadsdeel Prins Alexander, dat onder meer bestaat uit de wijken Het Lage Land, Prinsenland en Oosterflank. Een klein deel van de leden woont daarbuiten. In de gemeente worden diverse activiteiten georganiseerd. Daarnaast zijn er kringen en gespreksgroepen waaraan gemeenteleden kunnen deelnemen.

De gemeente wordt ervaren als prettig en gastvrij, met veel zorg en aandacht voor elkaar. Er is een kleine kern, die zich met hart en ziel inzet. Zij ziet zichzelf als een gemeente in beweging en de oecumene een warm hart toedraagt.

Predikant of kerkelijk werker

Er is in de gemeente sinds enkele jaren een kerkelijk werker werkzaam, die speciaal is aangesteld voor het pastoraat onder oudere gemeenteleden, de groep van 75 jaar en ouder. Aanvankelijk verzorgde zij samen met de predikant van onze gemeente het pastoraat. Na het vertrek van de predikant is er vrijwel geen invulling meer gegeven aan het pastoraat voor de groep tot 75 jaar. Naar aanleiding van de bevindingen van de interim-predikant heeft de kerkenraad besloten in deze leemte te voorzien en is op hij zoek naar een tijdelijk predikant of kerkelijk werker, op basis van een betrekkingsomvang van 0.5 fte.

Naar wie zijn wij op zoek?

Een predikant of kerkelijk werker die gevoel heeft voor pastoraat onder de leden van de gemeente tot 75 jaar. Een verbinder en samenwerker. Iemand die, naast het verrichten van de overige gebruikelijke taken, graag regelmatig voorgaat in de (zondagse) vieringen. Verwacht wordt dat de predikant of kerkelijk werker meerdere dagen in de week beschikbaar is en bereid is ook ’s avonds te werken. Onze voorkeur gaat uit naar iemand die in Rotterdam of omgeving woonachtig is. De aanstelling is in principe voor een half jaar, met de mogelijkheid van verlenging, indien de dan ontstane situatie daartoe aanleiding geeft.

Belangstelling?

Sollicitaties kunnen tot 15 september 2023 worden gericht aan de scriba van de kerkenraad: scriba@alexanderkerk.com
Informatie over de vacature: contact@jaapvandemeent.nl of 06 204 98 002.

Rotterdam, augustus 2023
terug