Presentaties ‘De competitiemaatschappij’

Presentaties ‘De competitiemaatschappij’
Op 7 en 9 maart verzorgde Maartje Fokkema, enigszins gehinderd door een gebroken pols, presentaties over haar boek ‘De competitiemaatschappij’. Zij nam de aanwezigen mee naar de oorsprong van de huidige maatschappelijke problemen, zoals prestatiedruk, scheefgroei, kansenongelijkheid en wantrouwen tussen overheid en burger. Wat is er misgegaan in 70 jaar overheidsbeleid, dat toch sinds de tweede wereldoorlog gericht is geweest op welvaart voor iedereen?
De deelnemers vormden een kleine groep; daardoor konden we echt met elkaar in gesprek gaan. Iedereen heeft immers een gedeelte meegemaakt van de recente geschiedenis. Samen dachten we ook na over oplossingen. Wat kunnen wij zelf doen om ons leven zinvol in te richten, hoe vermijden we prestatiedruk en hoe vinden we tijd en rust om echte aandacht te geven aan mensen om ons heen?
Als u niet aanwezig kon zijn bij één van deze bijeenkomsten, maar wel belangstelling heeft voor het onderwerp: het boek ligt te koop op de boekentafel. Het kost € 15,95, waarvan € 5,95 is bestemd voor VoorMekaar.
terug