Wie doet wat? Wie doet wat?
Pastoraal meldpunt
Binnen de gemeente kennen we pastorale meldpunten: gemeenteleden die de spilfunctie vervullen waar het gaat om meldingen van ziekte en overlijden. Maar ook geboorteberichten en huwelijksaankondigingen. Kortom alle situaties waar er sprake is van vreugde of verdriet. U kunt dat doorgeven via een mail naar pastoraalmeldpunt@alexanderkerk.com  

Werkgroep Eredienst
Zij zijn goed op de hoogte van de erediensten op zondag maar ook van de feestdagen die er in de kerk gevierd worden. U kunt hen bereiken via eredienst@alexanderkerk.com

Nieuwsbrief
Elke zondagmorgen is er een nieuwsbrief. Korte mededelingen die van belang zijn voor de gemeenteleden. De kopij moet op donderdagavond 22.00 uur binnen zijn via een mail naar nieuwsbrief@alexanderkerk.com  

Kerkelijk bureau
De ledenadministratie is te bereiken via kerkelijkbureau@alexanderkerk.com
 
Collectebonnen
Voor de Alexanderkerk zijn er collectebonnen beschikbaar voor € 1,25 per stuk. Te bestellen bij Claudia Westdijk, in pakjes van 20 stuks (€ 25,00) bij collectebonnen@alexanderkerk.com U kunt contant afrekenen of vooraf per bank NL 04 INGB 0693 7609 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Alexanderkerk

College van diakenen
De voorzitter van de diaconie is Leen Salij diaconie@alexanderkerk.com

College van Kerkrentmeesters
De voorzitter van het college is Terence Pasman kerkrentmeesters@alexanderkerk.com

Kerkelijk werker
Annemieke Bosman-Mohrmann vervult per 1 april 2020 de rol van kerkelijk werker.
U kunt haar bereiken via kerkelijkwerker@alexanderkerk.com
Werkdagen: maandag, donderdag en vrijdag.
Telefonisch spreekuur: maandag, donderdag en vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur.

Verhuur en gebruik van de kerk en de zalen
Leo van der Graaff is het aanspreekpunt. Mail voor een reservering of vragen naar verhuur@alexanderkerk.com

Gastvrouwen en gastheren
Binnen de gemeente zijn heel veel vrijwilligers actief die de rol van gastvrouw, gastheer of koster volgens rooster, vervullen. Wilt u meedoen? Mail gerust naar gastvrij@alexanderkerk.com We kunnen uw praktische inzet erg goed gebruiken.

Het Kerkvenster is ons kerkblad en kent 7 edities per jaar. De redactie verwelkomt uw kopij via e-mailadres kerkvenster@alexanderkerk.com
terug