Nieuws - Nieuws - Nieuws Nieuws - Nieuws - Nieuws

Zondag 3 juli 2022

BIJ DE DIENST DEZE ZONDAG 3 JULI – AVONDMAAL
Ik vind het fijn dat ik het Heilig Avondmaal met u en jou kan vieren voordat de vakantietijd begint. Het is en blijft een bijzonder moment om met een stukje brood en wat wijn of druivensap de grote liefde van God voor alle mensen te vieren. Ben je hier voor het eerst in de dienst of nog aan het kennismaken, ook jij mag meedoen. Nadat ik de betekenis van het Avondmaal heb toegelicht en we hebben als gemeente gezongen en gebeden, dan word je uitgenodigd om naar voren te komen. Van mij ontvang je een offerbroodje en van de diakenen een glaasje wijn of druivensap. Je gaat weer terug naar je eigen plaats en wacht op mijn teken. Eerst eten we gezamenlijk het brood en daarna gezamenlijk de wijn. Dat komt de beleving en het gemeenschappelijke ten goede. 
Het glaasje kun je na afloop van de dienst zetten op de aangegeven plek in de corridor van de kerk.
Heb een goede viering! De liturgie voor deze zondag treft u hier.
ds Robert-Jan van Amstel

                                                       


COLLECTEN
U kunt uw bijdrage voor de KERK overmaken op: NL 19 INGB 000 067 1500 t.n.v. Prot. Gem. Alexanderkerk, en uw bijdrage t.b.v. DIACONIE op: NL 47 INGB 000 062 8704 t.n.v. Diaconie Alexanderkerk, o.v.v. Collecte t.b.v. het Werelddiaconaat. 

KINDERKERK
Vandaag lezen we Handelingen 10 vers 9-36 en 10 vers 44-48: de droom van Petrus over het laken met reine en onreine dieren en zijn ontmoeting met Cornelius, een Romein die de God van Israël vereert.

“NIEUW HIER IN DE KERK? ”
Bent u nieuw in onze kerk en/of u stelt een gesprek met onze predikant of kerkelijk werker op prijs? Neem gerust contact op via het contactformulier. 
Ds. Robert-Jan van Amstel (<75jaar) 

contactformulier predikant
Annemieke Bosman (>75 jaar) 
contactformulier kerkelijk werker


190 ste WAKE ZONDAGMIDDAG 03-07-2022
U wordt uitgenodigd voor de 190ste Wake a.s. zondagmiddag 03-07-2022 van 16.00 t/m 17.00 uur bij het detentiecentrum, Rotterdam Portelabaan 7.
Gastspreekster;  Frederike Ambagtsheer criminologe en onderzoek op het gebied van orgaanhandel bij het Erasmus MC. Wij zingen en bidden en noemen de namen van de mensen die aanklopten bij ons “fort Europa” en / of op hun vlucht naar de vrijheid omkwamen. Wij nemen dan een bitterkoekje, want bitter is het lot van de vluchtelingen. De Wakes zijn tevens een aanklacht tegen de zinloze en inhumane opsluiting van vreemdelingen zonder verblijfsrecht die al jaren in Nederland verblijven. Een grote groep waarvan de straat hun woonplek is, zwerven al jaren op straat en brengen de nacht door onder viaducten en parken.
Weet u welkom. Kunt u niet komen mag ik u dan vragen om een kaarsje aan te steken tijdens de wake (16.00 en 17.00 uur) om zo met ons verbonden te zijn.
Ide Rietveld. 

LAATSTE BIJEENKOMSTEN BIJBELSTUDIEGROEPEN
Dinsdag 5 juli, 10:00 uur en donderdag 7 juli, 20:00 uur  komen beide groepen in de Zaal 3 van de Alexanderkerk voor het laatst bij elkaar, niet alleen vanwege de zomertijd die aanbreekt, ook vanwege mijn afscheid op zondag 21 augustus. De kerkenraad zal t.z.t. nader informatie geven of en hoe de groepen verder zullen gaan. Beide groepen houden zich bezig met het Bijbelboek Job. We zoeken de afronding in hoe de vierde vriend van Job, Elihu, reageert op wat Job is overkomen. Tot slot zal God zelf spreken tot Job. Wordt dan eindelijk de vraag beantwoord: “Waarom lijdt een mens in het leven en waarvoor? Wat is wijsheid in dezen?”
Heeft u/heb je belangstelling om deze avond mee te maken, weet u welkom! Ook al heeft u niet eerder meegedaan, we kunnen de rode draad zo vinden.
ds Robert-Jan van Amstel

WALKING DINNER

De commissie Leren en Ontmoeten wil komend seizoen een walking dinner organiseren. Maar we weten niet precies hoe dat moet! Deze activiteit is  het verleden wel vaker georganiseerd; je eet een voorgerecht op één adres, loopt dan voor het hoofdgerecht naar een tweede adres en vervolgens voor het toetje naar een derde adres. Het eindigt voor alle deelnemers in de kerk waar onder het genot van koffie wordt nagepraat. Als u ervaring heeft met deze leuke vorm van eten met elkaar, en/of u bent bereid mee te doen met het organiseren ervan, schiet me dan even aan of mail naar ontmoeten@alexanderkerk.com. Alvast bedankt!
Aad van der Wilt.

BOODSCHAPPEN SPAREN IN JULI EN AUGUSTUS

Hartelijk dank voor al de blikjes vis en knakworst die we hebben ontvangen, wij en de mensen die brood komen halen zijn er erg blij mee. De blikjes  gaan in augustus in de tassen van VMK. In de maanden Juli en augustus willen we sparen voor 250 gram koffie of pakjes thee. U kunt de koffie of thee afgeven in de kerk, ook in de vakantie. We zijn altijd op woensdagmiddag  aanwezig van 14.30 tot 16 uur, maar u kunt het ook op zondag voor de kerkdienst of dinsdag ochtend tijdens het Open huis, afgeven in de kerk. Wij hebben een mand neergezet, daar kunt u de boodschappen in doen. Wilt u meedoen maar u kunt het zelf niet regelen of brengen, mail dan gerust even naar diaconie@alexandeerkerk.com en wij zullen dan regelen dat het in de kerk komt.
Wij wensen u allemaal een fijne vakantie! 

DIENST VOLGENDE WEEK ZONDAG
Volgende week zondag 10 juli 2022, 09.30 uur, is de volgende kerkdienst. Voorganger is ds. Robert-Jan van Amstel.
 
Om privacyredenen wordt niet de volledige Nieuwsbrief op de website geplaatst. Wilt u de Nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen? Klik dan hier om uw gegevens in te vullen. 
 
terug