Nieuws - Nieuws - Nieuws Nieuws - Nieuws - Nieuws

Zondag 2 oktober 2022

De voorganger van vandaag is mevr. Annemieke Bosman. De litrugie treft u hier.

ER IS VANDAAG GEEN KINDERKERK
Vandaag lezen we Marcus 10 vers 13 – 16; Jezus zegent kinderen en Hij zegt dat je als een kind moet openstaan voor Gods nieuwe wereld (Zijn koninkrijk).

COLLECTEN
U kunt uw bijdrage voor de KERK overmaken op: NL 19 INGB 000 067 1500 t.n.v. Prot. Gem. Alexanderkerk, en uw bijdrage t.b.v. DIACONIE op: NL 47 INGB 000 062 8704 t.n.v. Diaconie Alexanderkerk, o.v.v. collecte KIA (kerk en Israël) 

UITNODIGING VOOR DE 193STE WAKE
                                                                       “Er bestaan geen onwettige mensen
                                                                         Er bestaan onmenselijke wetten”
De 193ste Wake is zondagmiddag 2 oktober 2022 van 16.00 - 17.00 uur bij het detentiecentrum Rotterdam Portelabaan 7. Gastspreker is Derk Stegeman directeur van “STEK” Den Haag.
Wij zingen en bidden en noemen de namen van de mensen die aanklopten bij ons “fort Europa” en / of op hun vlucht naar de vrijheid omkwamen.  Wij nemen dan een bitterkoekje, want bitter is het lot van de vluchtelingen. De Wake is ook een aanklacht tegen de zinloze en inhumane opsluiting van vreemdelingen zonder verblijfsrecht die al jaren in Nederland verblijven. Een grote groep waarvan de straat hun woonplek is, zwerven al jaren en brengen de nacht door onder viaducten en parken.
Weet u welkom.
Kunt u niet komen mag ik u dan vragen om een kaarsje aan te steken tijdens de wake (16.00 en 17.00 uur) om zo met ons verbonden te zijn.
Met kerst delen wij weer voor de ingeslotenen een kerstpakket uit.  U kunt daar uw bijdrage aanleveren door middel van een financiële gift over te maken op
rekeningnummer NL 21 TRIO 0338 815 228 t.n.v. Stichting Samen 010, Welkom Onthaal o.v.v. KERST ACTIE 2022  
IDE RIETVELD. 

TOERUSTING: ARMOEDE IN DE WIJK
Op woensdagmiddag 13 oktober is er de halfjaarlijkse toerustingsmiddag van de Leefmeedienst. De toerusting is dit keer zowel pastoraal als diaconaal en we nodigen iedereen uit die geïnteresseerd is in dit thema, dus niet alleen de vrijwilligers van de Leefmeedienst. Bouwen Mooldijk van Samen 010 zal ons meenemen in het thema "armoede in de wijk" en zowel pastorale als diaconale handvaten geven. Hoe sporen we armoede op? Hoe kunnen we erover in gesprek gaan? Wist u bijvoorbeeld dat er gemiddeld vijf jaar contact nodig is, voordat iemand durft te praten over schulden? Wat kunnen we als kerk betekenen? Schrijf deze middag dus vast in de agenda! Inloop 13.30 uur. Begin 14.00 uur.
Van harte welkom!

NATUURWANDELING IN HET GEBIED VAN DE ROTTEMEREN, ZATERDAG 8 OKTOBER 13.30 UUR
Onder leiding van een ervaren gids van Natuur- en Vogelwacht Rotta maken we een wandeling door het natuurgebied Lage en Hoge Bergse bos. De gids zal met ons name informeren over de planten en bomen die er groeien en de insecten en dieren die in dit gebied leven. De wandeling duurt 1 ½ à 2 uur. Na afloop drinken we samen een kopje koffie of thee bij ons vertrekpunt, Natuurcentrum Rotta, Hoeksekade 164, Bergschenhoek. Trek goede wandelschoenen aan, want we gaan soms van de verharde paden af. Graag uiterlijk dinsdag 4 oktober aanmelden via email ontmoeten@alexanderkerk.com of bij Erik Stibbe.
                                                                                                                                 


EXCURSIE NAAR DE GROTE KERK IN DORDRECHT
Excursie naar de grote kerk in Dordrecht met beiaardconcert door Matthijs Breukhoven, zaterdag 22 oktober vanaf 11.00 uur. We vertrekken vanaf de Alexanderkerk, met de fiets of met de auto, en rijden naar de Stormpolder in Krimpen a/d IJssel. Om 11.52 uur schepen we in op de waterbus van Blue Amigo. De fietsers kunnen hun fiets meenemen. In Dordrecht fietsen of lopen we naar de Grote kerk. Daar krijgen we koffie en thee en eten we onze zelf meegebrachte lunch op. Om 13.30 uur bekijken we de kerk met een audiotour. Om 14.45 uur beluisteren we, vanaf het kerkplein, het concert van Matthijs op de Beiaard. Op de terugweg, met de waterboot, stappen de fietsers uit in Papendrecht voor een fietstocht (ca. 20 km.) langs de molens van Kinderdijk via het veer in Krimpen a/d IJssel en de Algerabrug naar huis. Kosten voor deelname zijn € 10,- inclusief koffie/thee en de toegang tot de kerk. U moet zelf uw lunch meenemen en zorgen voor voldoende saldo op uw OV kaart voor het vervoer met de Waterbus.
Aanmelden vóór 10 oktober via email ontmoeten@alexanderkerk.com of bij Aad van der Wilt. 

CREACLUB
Maandag 3 oktober om 19.45 uur is er weer crea club. Graag o.a. een schaar(tje) meebrengen en lijm om papier mee te lijmen                                                                          .
Verder gewoon je eigen spullen. Tot maandag.
Jeanne Jeroense

DIENST VOLGENDE WEEK ZONDAG
Volgende week zondag 9 oktober 2022, aanvang 09.30 uur, is de volgende kerkdienst.  Voorganger is dan ds. N.K. Mos en de organist Bas Koster.

Om privacyredenen wordt niet de volledige Nieuwsbrief op de website geplaatst. Wilt u de Nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen? Klik dan hier om uw gegevens in te vullen. 

 
terug