Nieuws - Nieuws - Nieuws Nieuws - Nieuws - Nieuws
Zondag 10 december 2023 
Vandaag is het 2e Adventszondag.  De voorganger van vandaag is de heer W. Flach. De liturgie van de dienst treft u hier.

LITURGISCHE BLOEMSCHIKKING, 2e ADVENT
Dagtekst: ‘Maak recht de weg van de Heer’  (Joh 1 v 13)
Ga mee! Voordat je te lichte wandelschoenen aantrekt, weet dat je wordt uitgenodigd voor een pelgrimstocht en niet voor een toeristisch tochtje. Een lange en zware tocht door kaal en onherbergzaam land. Johannes, de voorloper van Jezus, roept zijn volgelingen op zich aan te sluiten bij de pelgrimsstoet. Hij geeft hun ook een opdracht mee voor onderweg: ‘Maak recht de weg van de Heer.’ De profeet Jesaja roept zijn hoorders op om kuilen te dichten. Concreet door hun levensweg recht en effen te maken. Ofwel om het goede te zoeken en op te komen voor recht en gerechtigheid. Gaten en kuilen in je leven vertragen de komst van de Messias. Vandaar de oproep van Johannes: ga mee, dicht de kuilen, maak je levensweg begaanbaar voor de Heer!


Afbeelding van Myriams-Fotos via Pixabay

ER IS GEEN KINDERKERK VANDAAG
Vandaag lezen we Lucas 1:5-25: de priester Zacharias krijgt een bijzondere boodschap. Hij en zijn vrouw Elisabet zijn al oud, maar toch zullen zij een kind krijgen: Johannes. Johannes zal de mensen voorbereiden op de komst van de Heer, van Jezus.

COLLECTEN
De 1e collecte tijdens de dienst is bestemd voor diaconie, voor de Wintercollecte
De 2e collecte is bestemd voor instandhouding van het kerkelijk werk

COLLECTE VIA DE BANK
U kunt uw bijdrage voor de KERK overmaken op: NL19 INGB 000 067 1500 t.n.v. Protestantse Gem. Alexanderkerk en uw bijdrage voor de DIACONIE op: NL 47 INGB 000 062 8704 t.n.v. Diaconie Alexanderkerk, o.v.v. Wintercollecte

WINTERCOLLECTE

Zondag 10 december zal er gecollecteerd worden voor de wintercollecte. Jaarlijks vraagt de diaconie uw extra aandacht voor deze collecte, dit omdat wij deze opbrengst gebruiken voor de eindejaarsdeling. In onze gemeente én in onze wijk zijn er mensen/gezinnen die rond de feestdagen, wel een extra steuntje kunnen gebruiken. We denken hierbij aan mensen met een kleine beurs.
U kunt uw gift ook overmaken, o.v.v. wintercollecte, op het volgende rekeningnummer: NL47 INGB 0000 6287 04 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Alexanderkerk.
Namens de diaconie alvast dank voor uw bijdrage!!

CREACLUB

Maandagavond 11 december om 19.45 is er voor de laatste keer creaclub. Graag gewoon uw eigen spullen meebrengen. Bent u verhinderd geef het even aan mij door via de mail:
tjeroense@chello.nl

KRING HELGA
Op donderdag 14 december komt de kring Helga weer bij elkaar, om 14.30 uur bij Martie Vermunt. We hebben de laatste bijeenkomst over de Psalmen. In januari beginnen we met een nieuw onderwerp. We hebben nog stoelen vrij, dus wilt u ook eens kijken of zo'n gesprekskring iets voor u is, meld u dan aan bij mij!
Annemieke Bosman

OPEN HUIS IN KERSTSFEER

Noteer vast in de agenda: op dinsdag 19 december is het Open Huis in kerstsfeer. U bent zoals altijd tussen 10.00 uur en 11.30 uur welkom voor koffie en thee. Deze ochtend is er ook gelegenheid iets creatiefs te maken (zowel aan de beginner als de gevorderde is gedacht) en hopen we ook nog op wat muziek. Uiteraard onder het genot van iets lekkers. Op 12 december is er uiteraard ook gewoon Open Huis.

OPROEP VOOR NIEUWE CHAUFFEURS
Vier jaar geleden waren 20 gemeenteleden betrokken bij het op zondagmorgen ophalen naar de kerk en terugbrengen naar huis van een aantal oudere gemeenteleden die dat niet meer op eigen gelegenheid kan. Dat aantal van 20 is gedaald naar 9 gemeenteleden per heden. Die vermindering van 20 naar 9 is een gevolg van diverse (persoonlijke) omstandigheden. Een feit is ook dat minder gemeenteleden zich aanmelden voor onze ophaaldienst. En toch: Als een gemeentelid zich vandaag zou aanmelden voor vervoer zou dat betekenen dat niet iedereen iedere zondag naar de kerk gebracht kan worden. Daarom dit verzoek: Wil u aanmelden als chauffeur! Iedere chauffeur wordt niet meer dan drie of vier keer per kwartaal ingeroosterd. Bij het opstellen van het kwartaalrooster wordt een chauffeur (uiteraard) niet ingeroosterd op de door hem of haar opgegeven zondagen waarop hij/zij niet kan.
De vervoersvraag wordt ook specifieker: nu hebben bijna alle te vervoeren gemeenteleden een rollator (die mee moet). Ook een reden om een aantal nieuwe chauffeurs aan onze groep toe te voegen. U kunt zich bij mij aanmelden als ik in de kerk ben of via e-mail (edward.ophof@icloud.com).  
Edward Ophof

BEGROTING DIACONIE

De begroting 2024 van de Diaconie is akkoord bevonden door de kerkenraad en diaconie, vanaf vrijdag 8 december ligt de begroting een week ter inzage voor de gemeente. Wilt u de begroting inzien? Neem dan contact met mij op:  claudiawestdijk@gmail.com
Claudia Westdijk (penningmeester diaconie)

HERINNERING 
Denkt u ook even aan uw jaarlijkse bijdrage voor het Kerkvenster in het lopende seizoen? Als u nog geen jaarlijkse bijdrage hebt gestort, doe dit dan alsnog op onze bankrekening:  NL90 INGB 0000 5901 00 o.v.v. Kerkvenster.
Henk Pronk, Penningmeester Kerkvenster

GA MEE ............ TAFELTENNISSEN, VOOR JONG EN OUD.
Vrijdagavond 15 december Tafeltennisavond 19.30 uur
Iedereen is van harte welkom om een balletje te slaan vanaf half 8 bij de tafeltennisclub Alexandria ‘66 in de gymnastiekzaal aan de Tattistraat. U mag meespelen, maar u bent ook van harte welkom om te kijken en elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Vorig jaar hebben wij dit ook gedaan en het was een groot succes! Gezellig ineen relaxte sfeer met zijn allen een potje pingpongen. Voor batjes en balletjes wordt gezorgd. U hoeft alleen uw zaalschoenen mee te nemen.
Aanmelden kan via de website, op de flipover in de hal van de kerk en bij Mark Bloem via de mail westbloem@gmail.com
We hopen op een grote belangstelling!

Afbeelding van Brett Hondow via Pixabay

BOODSCHAPPEN SPAREN in december 2023
Heel hartelijk dank dat u zo trouw boodschappen spaart, er kan weer gratis afgewassen worden door de ontvangers van de brooddeling , heel fijn. Nog steeds komen er meer klanten bij uit de wijk, de nood is hoog bij velen. Een extra brood en iets lekkers is dan ook van harte welkom.
In de maand DECEMBER vragen we geen boodschappen, maar willen we u vragen een gift te storten of af te geven. Deze maand willen we graag bij de brooddeling en bij de tassen van VMK,  met kerst een verse kerststol kopen voor iedereen, en met oud en nieuw een zakje oliebollen. Daar deze producten dagvers moeten zijn, koopt de Diaconie dit op de dag van de uitdeling. Dit brengt wel extra kosten met zich mee en daarom de vraag of u wilt meebetalen.
DOET U WEER MEE?
U kunt uw gift afgeven in de kerk, of storten op rek. van de Diaconie o.v.v. “ brooddeling december” NL 47 INGB 0000628704. We zijn altijd op woensdagmiddag aanwezig van 14.30 tot 16 uur, maar u kunt het ook op zondag voor de kerkdienst aan de dienstdoende diaken geven. Hartelijk Dank zo krijgen onze mensen in deze dure maand toch iets extra’s.


Afbeelding van angelo luca iannaccone via Pixabay

DIENST VOLGENDE WEEK ZONDAG, 3e Adventszondag
Volgende week, zondag 17 december, aanvang 09.30 uur, is er weer een kerkdienst. Voorganger is dan ds. L. Korevaar en de organist is Matthijs Breukhoven.

 

   
Om privacyredenen wordt niet de volledige Nieuwsbrief op de website geplaatst. Wilt u de Nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen? Klik dan hier om uw gegevens in te vullen. 
 

 
terug