Nieuws - Nieuws - Nieuws Nieuws - Nieuws - Nieuws

Zondag 21 mei 2023 , Wezenzondag. 

De voorganger van vandaag is de ds. Hans Meijer. De liturgie van de dienst treft u hier.

ER IS KINDERKERK VANDAAG 
Hemelvaart: Jezus gaat naar de hemel. Vandaag lezen we Handelingen 1:1-11 Jezus gaat, veertig dagen nadat Hij opgestaan is uit de dood, naar de hemel.
Let op! Volgende week is er ook weer kinderkerk.

COLLECTEN
U kunt uw bijdrage voor de KERK overmaken op: NL 19 INGB 000 067 1500 t.n.v. Prot. Gem. Alexanderkerk, en uw bijdrage t.b.v. DIACONIE op: NL 47 INGB 000 062 8704 t.n.v. Diaconie Alexanderkerk o.v.v. Missionair Werk (zomercollecte)

AFWEZIG
Van 18 tot en met 21 mei ben ik een paar dagen vrij. Natuurlijk kunt u indien nodig terecht bij de pastorale meldpunten.
Annemieke Bosman
 
ZOMERLEESKRING
In de maanden juli en augustus ligt het gewone kringwerk stil. In plaats daarvan is er een zomerleeskring en wel op drie maandagmiddagen: 3 juli, 7 augustus en 28 augustus van 14.00 uur tot 15.30 uur in de kerk. Het boek dat we zullen bespreken is “Reizen door nieuw land, ouder worden met perspectief” geschreven door Wil Doornenbal (1938). Het boek is bedoeld voor mensen vanaf de pensioenleeftijd. Dus ook “jongere ouderen” zijn van harte welkom mee te doen met deze kring. Meer informatie vindt u in het komende Kerkvenster. Graag voor 5 juni bij mij aanmelden i.v.m. bestellen van de boekjes.
Annemieke Bosman

DEELKASTJE

Namens de diaconie wil ik u hartelijk danken voor uw bijdrage, financieel of in boodschappen, voor ons deelkastje. Wij kunnen uw steun nog altijd goed gebruiken. U mag, op ieder moment boodsch
appen in  zetten, ze aan mij geven, of achterlaten in de mand in de hal. Draagt u liever financieel bij dan kan dat ook. U mag uw bijdrage dan overmaken op rekeningnummer NL 47 INGB 0000628704 t.n.v. de Diaconie Alexanderkerk o.v.v. Deelkastje.
Carmen Schaafsma

BOODSCHAPPEN SPAREN 
In de maand mei gaan alle deelnemers van de brooddeling en van VMK van uw lekkere koekjes genieten. Heel hartelijk dank dat u zo trouw boodschappen spaart, dat scheelt de Diaconie weer een flink bedrag. In de maand mei willen wij u vragen om weer een boodschap te verzamelen en wel  kleine blikjes vis” , alle soorten zijn goed.
U kunt uw boodschap inleveren op dinsdag ochtend bij het ‘open huis’ of op woensdagmiddag , dan zijn we altijd aanwezig van 14.30 tot 16 uur, maar u kunt het ook op zondag voor de kerkdienst  in de klaarstaande mand doen. Wilt u meedoen maar kunt u het zelf niet regelen of brengen, zoek contact met Carmen, Leen of Loes en zij zullen dan regelen dat het in de kerk komt.
HARTELIJK DANK! 

OPROEP: MELD JE AAN OM TE KOMEN SPELEN OP DE MUZIEKAVOND VRIJDAG 26 MEI
Bespeel je een instrument? Kom dan met je instrument naar de muziekavond door en voor gemeenteleden en laat je horen! Je kunt zelf muziek kiezen en je desgewenst laten begeleiden door iemand die je kent. Een piano is aanwezig. Aanmelden via email ontmoeten@alexanderkerk.com of bij Aad van der Wilt 

DIENST VOLGENDE WEEK ZONDAG
Volgende week zondag 28 mei 2023, 1e Pinksterdag, aanvang 09.30 uur, is er weer een kerkdienst.  Voorganger is dan ds. J. Korf en de organist is Bas Koster.
 

   
Om privacyredenen wordt niet de volledige Nieuwsbrief op de website geplaatst. Wilt u de Nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen? Klik dan hier om uw gegevens in te vullen. 
 

 
terug