Lezing schoolplaten

Lezing schoolplaten
Op donderdagmiddag 9 maart kwam Johan Knoester, historicus en bestuurslid van de Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel, uitleg geven over de toepassing van schoolplaten in het basisonderwijs. De platen dienden als kapstok voor lessen over geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en een vakgebied dat we nu ‘wereldoriëntatie’ zouden noemen. Ze zijn ongeveer 100 jaar gebruikt in het onderwijs, tot ongeveer 1970, toen er andere visuele hulpmiddelen beschikbaar kwamen.
Johan Knoester besteedde in zijn presentatie vooral aandacht aan twee schilders van schoolplaten: Johan Herman Isings en Cornelis Jetses. Zij dachten er goed over na wat zij moesten afbeelden, zodat de platen effectief ingezet konden worden bij het onderwijs. Bij elke plaat hoorde een instructieboekje. De schilders deden al het benodigde onderzoek zelf. Ze reisden bijvoorbeeld af naar plekken waar historische gebeurtenissen plaatsgevonden hebben. Ook probeerden ze te achterhalen welke kleding mensen droegen in het betreffende tijdperk. Ze beschouwden zichzelf niet als kunstenaars, maar als illustrators. Ze zijn er niet rijk van geworden, hoewel de drukker - naar de toenmalige normen - voor elke plaat een redelijk bedrag betaalde.
Johan Knoester spreidde een aantal schoolplaten uit, zodat we konden kijken, en nodigde ons uit om nog andere platen te komen bekijken bij de geplande excursie naar de Oudheidskamer op 18 maart.
 
terug