zondag 26 mei 2024 om 09:30 uur

Kerkdienst
Voorganger(s): mw. ds. M. Visser - Fuchs
Organist: Bas KosterLiturgie

Liederen


Lied 8 A vers 1, 2 en 3
Lied 281 vers 1, 2, 3, 7, 9 en 10
Lied 305 vers 1, 2 en 3
Kinderlied Jesaja 61 vers 1 – 4
Lied 326 vers 1, 2 en 3
Lied 326 vers 4, 5 en 6
Lied 657 vers 1, 2 en 3
Lied 369 B
Lied 864 vers 1 en 5

Schriftlezingen
Jesaja 61 vers 1 – 4
Handelingen 16 vers 23 - 34

De dienst digitaal volgen?
Kerkomroep.nl:  https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11110
YouTube.com Alexanderkerk Rotterdam: Klik hier

terug