zondag 19 maart 2023 om 9:30 uur

Kerkdienst - 4e zondag 40-dagentijd
Voorganger(s): ds. F.L. Renes
Ouderling(en): Matthijs BreukhovenLiturgie

De liederen

Lied 213 vers 1 en 2 (intochtslied)
God geeft jou het licht mee                                                                      
Lied 538 vers 1 en 4                                                                                        
Lied 656 vers 1, 2 en 3
Lied 536 vers 1, 3 en 4
Lied 550 (slotlied)

De schriftlezingen
Exodus 19 vers 1 – 8A
Johannes 15 vers 1 - 8
De dienst digitaal volgen?
Kerkomroep.nl:  https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11110
YouTube.com Alexanderkerk Rotterdam: Klik hier.

 

terug