zondag 9 januari 2022 om 09:30

Online dienst
Voorganger(s): ds.N.K. Mos
Organist: Bas Koster

Liturgie


Muziek voorafgaand aan de dienst

                    (De mensen thuis kunnen een eigen kaars aansteken)
Welkomstwoord
Votum en groet
Intochtslied: Lied 100 vers 1, 2 en 4 “Juich Gode toe, bazuin en zing…”
Gebed
Lied 275 vers 1 en 3 “Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig…”
Kinderkerk
Kinderlied: Lied 923  “Wil je wel geloven…”
Afscheid en herbevestiging ambtsdragers 
Lied: God zij gedankt op deze dag (melodie psalm 134)
Schriftlezing: Johannes 1 vers 19 t/m 34
Lied 741 vers 2 “Een stem die roept in de woestijn…”
Preek
Lied 362 vers 1, 2 en 3 “Hij die gesproken heeft een woord dat gaat…”
Dankgebed | voorbeden | stil gebed |Onze Vader
Mededelingen
Collecten: 1e voor de kerk | 2e voor de diaconie (Jeugdwerk)
Slotlied: Lied 971 vers 1, 2 en 3 “Zing een nieuw lied voor God de Here…”
Wegzending en zegen
Orgelspel
De kerkdienst wordt digitaal uitgezonden via de kerkomroep:
Via YouTube live uitzending:
'Link'
Via de website van Kerkomroep:
'Link'
Via de Android app van Kerkomroep:
'Link'

terug