zondag 2 januari 2022 om 09:30

Online dienst
Voorganger(s): ds.N.K. Mos
Organist: Matthijs Breukhoven


Zang: een groepje van gemeenteleden. 

Liturgie

Muziek voorafgaand aan de dienst
                           (De mensen thuis kunnen een eigen kaars aansteken)
Welkomstwoord
Votum en groet.
Lied 72 vers 7 Laat ons de grote Naam bezingen
Gebed
Kinderkerk, door Rianne van Tienhoven
Kinderlied: Lied 520 vers 1 en 6 De wijzen, de wijzen
Eerste Schriftlezing: Jesaja 60 vers 1 t/m 3
Lied: 448 vers 1 Het volk dat wandelt in het duister
Tweede Schriftlezing: Epheze 3 vers 8 t/m 12
Lied: 500 vers 2 Uit uw verborgenheid hebt Gij ons aangesproken
Evangelielezing: Mattheus 2 vers 1 t/m 12
Lied: 476 vers 4 Wijzen uit het Oosten
Preek
Lied: 518 vers 1 Hoe helder staat de morgenster
Dankgebed | voorbeden | stil gebed |Onze Vader
Mededelingen | Collecten
Slotlied: 469, 1 en 3   Een ster ging op uit Bethlehem
Wegzending en zegen
OrgelspelDe kerkdienst wordt digitaal uitgezonden via de kerkomroep:
Via YouTube live uitzending:
'Link'
Via de website van Kerkomroep:
'Link'
Via de Android app van Kerkomroep:
'Link'

terug