zondag 12 september 2021  om 16.00 uur
Voorganger: ds. Robert-Jan van Amstel
Kerkdienst (vooraf aanmelden) Startdienst
Organist: Matthijs Breukhoven

Liturgie 
 

Muziek voorafgaand aan de dienst
                    (De vierders thuis kunnen een eigen kaars aansteken)
Woord van welkom (gemeente gaat staan)
Samenzang: Lied 971 vers 1 en 2 “Zing een nieuw lied voor God de Here…”
Groet van God (gemeente gaat zitten)
Gebed tot God (na de woorden “zo bidden wij samen”; zingen wij lied 25b)
Samenzang: Psalm/Lied 145 vers 1 "O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal…"
Moment met de kinderen / kinderkerk. Geleid door Carmen Schaafsma.
Kinderlied: “Hiep, hiep, hoera, de kinderkerk begint”
Lezingen uit de Bijbel: 1 Petrus 2 vers 4 t/m 10 en 1 Petrus 4 vers 10
Samenzang: Lied 905 vers 3 en 4 "Wie zich door God alleen laat leiden…"
ToesPreek "BOUWEN MET GOD"
Samenzang:  Gezang 314 vers 1 en 3 "Gij die gelooft, verheugt u samen…"
Dankgebed | voorbeden | stil gebed |Onze Vader
Mededelingen | Collecten
Slotlied: "Toekomst om te vieren" vers 1 en 2 (melodie: “Land of hope and glory”)
Heenzending  en Zegen van God
Lied 416 vers 1 en 4 "Ga met God en Hij zal met u zijn…"

Orgelspel van S. Karg-Elert: “Ein siegesgesang Israels (Lobet den Herren mit Pauken und Zimbeln schön)”


De kerkdienst wordt digitaal uitgezonden via de kerkomroep:
Via YouTube live uitzending:
'Link'
Via de website van Kerkomroep:
'Link'
Via de Android app van Kerkomroep:
'Link'

 

terug