zondag 29 augustus 2021  om 9.30 uur
Voorganger: ds. H. Hummel
Kerkdienst (vooraf aanmelden)
Organist: Matthijs Breukhoven


Liturgie

Muziek voorafgaand aan de dienst
             (De vierders thuis kunnen een eigen kaars aansteken)
Woord van welkom
Intochtslied: Lied 139, 1 en 14
Stil gebed, votum en groet
Openingsgebed
Woorden van vergeving en genade
Leefregel
Loflied: Lied 867 Loof overal, loof al wat adem heeft…                           
Gebed om verlichting met de heilige Geest
1e Schriftlezing: Psalm 82
Evangelielezing: Lucas 12 vers 49 - 56
Samenzang: Lied 1012, 1 en 3 Geef aan de wereld vrede, Heer
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Samenzang: Lied 216 Dit is een morgen…
Bericht van overlijden
Dankgebed | voorbeden | stil gebed |Onze Vader
Mededelingen | Collecten
Slotlied: lied 423, 1 en 3 Nu wij uiteengaan…
Wegzending en zegenbede
OrgelspelDe kerkdienst wordt digitaal uitgezonden via de kerkomroep:
Via YouTube live uitzending:
'Link'
Via de website van Kerkomroep:
'Link'
Via de Android app van Kerkomroep:
'Link'

terug