zondag 20 juni 2021  om 9.30 uur
Voorganger: ds. Robert-Jan van Amstel
Kerkdienst (vooraf aanmelden)
Organist: Matthijs Breukhoven


Liturgie

Voorafgaand aan de dienst speelt Matthijs: J.S. Bach BWV 564 – I. Toccata


Welkom en Groet van God
Aansteken van de Paaskaars, de vierders thuis kunnen een eigen kaars aansteken.

Lied 302 vers 1 en 3 : “God in den hoog’ alleen zij eer”
Gebed tot God
Kinderkerk-moment (door Mariëtte van Amstel)
Kinderlied: “Kleuren kleuren allemaal kleuren” https://www.youtube.com/watch?v=pefF-QEgzdo
1e Lezing uit de Bijbel: 2 Korintiërs 2, vers 14 t/m 17
Muziek: J.S. Bach - BWV 662 (Vader)
1e deel TOESPREEK: “WAT RUIKT HET HIER LEKKER”
Muziek: J.S. Bach - BWV 663 (Zoon)
2e Lezing uit de Bijbel: 2 Korintiërs 3, vers 1 t/m 6
Muziek: J.S. Bach - BWV 664 (Geest)
2e deel TOESPREEK: “LEESVOER”
Psalm 66 vers 1 en 5 "Breek, aarde, uit in jubelzangen"
Collecten | mededelingen
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, besloten met gezamenlijk gebeden  “Onze Vader”.
Gezang 464 vers 1 en 2 (Liedboek voor de Kerken 1973)
Heenzending & Zegen van God

Orgelspel: J.S. Bach - BWV 564 – III. Fuga


De kerkdienst wordt digitaal uitgezonden via de kerkomroep:
Via YouTube live uitzending:
'Link'
Via de website van Kerkomroep:
'Link'
Via de Android app van Kerkomroep:
'Link' 

terug