Zondag 6 jun 2021  om 9.30 uur
Voorganger: ds. Robert-Jan van Amstel
Kerkdienst (uitsluitend online)
Organist: Matthijs Breukhoven


Liturgie

Orgelspel

Welkom en Groet van God
                     Aansteken van de Paaskaars, de vierders thuis kunnen een eigen kaars aansteken.
Psalm 136 vers 1 en 2 “Prijs de hoogverheven Heer”(uit: Nieuwe Psalmberijming 2016)
Gebed tot God
Woord van bemoediging: Jesaja 55 vers 6 t/m 13
Kindermoment: " Jeremia uitgekozen als profeet" door Rianne van Tienhoven
Kinderlied: “Zoek eerst het koninkrijk van God”, vers 1 en 2 (uit: Hemelhoog, lied 88)
Introductie op de Bijbellezing
Bijbellezing: Matteüs 6 vers 10b | Matteüs 6 vers 25 t/m 34
Luisterlied: “Wij bidden om leven” vers 4 en 6 (tekst: Jan van Opbergen)
ToesPreek - thema: “WAT WIL GOD EIGENLIJK?”
Gezongen geloofsbelijdenis (uit: Evangelische Liedbundel, lied 289)
Collecten | mededelingen
Dankgebed, voorbede, stil gebed en Onze Vader (gezongen)
Lied 313 vers 1 en 5 “Een rijke schat van wijsheid”
Heenzending & Zegen van God
Orgelspel: “Vater Unser im Himmelreich” - Georg BöhmDe kerkdienst wordt digitaal uitgezonden via de kerkomroep:
Via YouTube live uitzending:
'Link'
Via de website van Kerkomroep:
'Link'
Via de Android app van Kerkomroep:
'Link'

 

terug