zo 30 aug 2020  om 09.30
Voorganger: dhr. W.G. Flach
Kerkdienst (vooraf aanmelden)
Organist: Ed Kort

                                                                         LITURGIE

Orgelspel voorafgaand aan de dienst.

Welkom
De Paaskaars wordt door de voorganger aangestoken.  U kunt thuis uw eigen kaars aansteken.
Lied 280 vers 1, 2, 4, 5 en 7
Stilgebed, votum en groet
Gebed om vergeving, woord van vergeving, regel voor de komende week
Lied 119 vers 40 en 66
Gebed om verlichting door de heilige Geest
Kinderkerk: "LET OP JE WOORDEN"
Vandaag staat Jakobus 3 vers 1-5 en 9-12 centraal:
"Jakobus roept zijn lezers op, om goed op hun woorden te letten".
Kinderlied: " God geeft jou het licht mee…" (Tekst & Muziek: Annelies en Arjan Breukhoven)
Schriftlezing: Mattheus 15 vers 21 - 28
Verkondiging
Lied 370
Dankgebed, voorbeden, stilgebed, afgesloten met een gezamenlijk gebeden Onze Vader
Mededelingen vanuit de Kerkenraad.
Collecte:  stort uw bijdrage op het IBAN-nummer van de diaconie en/of kerk 
Slotlied:  Lied 1005
Heenzending en Zegen van God

Orgelimprovisatie

De kerkdienst wordt digitaal uitgezonden via de kerkomroep:
Via YouTube live uitzending:
'Link'
Via de website van Kerkomroep.nl:
'Link'
Via de Android app van Kerkomroep:
'Link'   
 

terug