zo 19 jul 2020  om 09.30
Voorganger: ds R.J. van Amstel
Kerkdienst (vooraf aanmelden)
Organist: Matthijs Breukhoven


LITURGIE
Orgelspel voorafgaand aan de dienst.

Welkom
De Paaskaars wordt door de voorganger aangestoken.  U kunt thuis uw eigen kaars aansteken.
Votum & Groet van God
Psalm 216 vers 1, 2 en 3
Gebed tot God
Woord van troost: Filippenzen 4 vers 4 - 9
Lied 413 vers 1 en 2
Kinderkerk: "Voor alles is een tijd", m.m.v. Claudia Westdijk
Vandaag staat Prediker 3 vers 1-8 centraal: voor alles in het leven is er een eigen tijd.
Kinderlied: "Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God"
Bijbellezing: Prediker 3 vers 9 - 15
ToesPreek: "WAT ER IS, WAS ER AL LANG"
Lied: "Vreugde, vreugde, louter vreugde".
Dankgebed, voorbeden, stilgebed, afgesloten met een gezamenlijk gebeden Onze Vader
Mededelingen vanuit de Kerkenraad.
Collecte: stort uw bijdrage op het IBAN-nummer van de diaconie en/of kerk
L
ied: 362 vers 1 en 3
Heenzending en zegen van God
Orgelspel

De kerkdienst wordt digitaal uitgezonden via de kerkomroep:
Via YouTube live uitzending:
'Link'
Via de website van Kerkomroep.nl:
'Link'
Via de Android app van Kerkomroep:
'Link'   
 en, voor zover mogelijk, via de Facebook pagina van de dominee:
'Link'

terug