zo 12 jul 2020  om 09.30
Voorganger: ds A. Rooze
Kerkdienst (uitsluitend online)
Organist: Matthijs van der WiltLITURGIE
Orgelspel voorafgaand aan de dienst.
Lied 139 vers 1
         De Paaskaars wordt door de voorganger aangestoken.  U kunt thuis uw eigen kaars aansteken.
Votum & Groet van God
Psalm 139 vers 9
Gebed van verootmoediging
Lied 705 vers 1 en 4
Genadeverkondiging Genesis 1 vers 1 - 5
Lied 162 vers 1 en 6
Gebed om de heilige Geest
Kinderkerk: "Salomo is wijs" Vandaag staat 1 Koningen 3:5-28 centraal: koning Salomo is een wijze koning.
Bijbellezing: Job 1
Lied 941 vers 1 en 2
Bijbellezing: Job 2 - 3 vers 1
Lied 941 vers 3 en 4
Preek 
Orgelspel
Lied 801 vers 1, 3 en 6
Dankgebed, voorbeden, stilgebed, afgesloten met een gezamenlijk gebeden Onze Vader
Mededelingen vanuit de Kerkenraad.
Collecte: stort uw bijdrage op het IBAN-nummer van de diaconie en/of kerk  
Lied 769 vers 1 en 5
Heenzending en zegen van God
Orgelspel


De kerkdienst wordt digitaal uitgezonden via de kerkomroep:
Via YouTube live uitzending:
'Link'
Via de website van Kerkomroep.nl:
'Link'
Via de Android app van Kerkomroep:
'Link

terug