zo 5 jul 2020  om 09.30
Voorganger: ds R.J. van Amstel en Annemieke Bosman
Kerkdienst (vooraf aanmelden)
Organist: Matthijs Breukhoven

Zang & kinderkerk: Herma Swager

Liturgie

Orgelspel voorafgaand aan de dienst.

Woord van welkom door Robert-Jan van Amstel
De Paaskaars wordt door de voorganger aangestoken.  U kunt thuis uw eigen kaars aansteken.
Votum & Groet van God
Psalm 145 "O Heer, mijn God, Gij koning van ´t heelal" vers 1 en 5 gezongen door Herma Swager
Gebed tot God (Annemieke Bosman)
Lied 412 “Wij loven U, o God, belijden U als Heer”, 1 en 3, gezongen door Herma Swager
Kinderkerk verzorgt door Herma Swager. Salomo wordt koning
Vandaag staat 1 Koningen 1:1-2:12 centraal: Salomo volgt zijn vader David op als koning van Israël.
Kinderlied: “God geeft jou het licht mee”, gezongen door Herma Swager
Bijbellezing: Daniël 1 vers 1 t/m 20 gelezen door Annemieke Bosman
ToesPreek – thema: “DE WORTEL VAN 3”
Orgelspel: Lied 361 “Er heeft een stem gesproken” vers 1, 2 en 4
Bericht vanuit Werkgroep Pastoraat
Dankgebed, voorbeden, stilgebed, afgesloten met een gezamenlijk gebeden Onze Vader
Mededelingen vanuit de Kerkenraad.
Collecte: stort uw bijdrage op het IBAN-nummer van de diaconie en/of kerk 
Lied 825 “De wereld is van Hem vervuld” vers 1 en 5, gezongen door Herma Swager
Heenzending en zegen van God

Orgelspel


De kerkdienst wordt digitaal uitgezonden via de kerkomroep:
Via YouTube live uitzending:
'Link'
Via de website van Kerkomroep.nl:
'Link'
Via de Android app van Kerkomroep:
'Link'   
 en, voor zover mogelijk, via de Facebook pagina van de dominee:
'Link'

terug