zo 14 jun 2020  om 09.30
Voorganger: ds L. Donkersloot
Zondagdienst
Organist: Matthijs van der Wilt

                         

Liturgie

Orgelspel voorafgaand aan de dienst.
Welkom, Psalm van intocht, lied 89 vers 8 (geciteerd door voorganger)                      
Bemoediging en groet
De Paaskaars wordt door de voorganger aangestoken.  U kunt thuis uw eigen kaars aansteken.
Inleiding op de dienst
Gezang 470 "Wat vlied' of bezwijk', getrouw is mijn God" vers 2
Gebed om Verootmoediging
Woord van genade
Leefregel uit Efeziërs 4
Orgelspel
Het Gebed om Gods Geest
Lied 314 "Here Jezus om uw woord" vers 1 en 3
Kinderkerk
Bijbellezing:
Genesis 3 (excerpt)
Kort orgelspel
Vervolg Genesis 3
Kort orgelspel
Numeri 21 vers 5 – 8
Kort orgelspel
Johannes 3 vers 14 – 17
Gezang 470 "Wat vlied' of bezwijk', getrouw is mijn God" vers 1 en 4
Meditatie
Gezang 427 "Beveel gerust uw wegen" vers 1 en 7
Dankgebed, voorbeden, stilgebed, afgesloten met een gezamenlijk gebeden Onze Vader
Mededelingen vanuit de Kerkenraad.
Collecte: stort uw bijdrage op het IBAN-nummer van de diaconie en/of kerk 
Slotzang: lied 415 "Zegen ons, Algoede" vers 1
Heenzending en zegen van God
Orgelspel


De kerkdienst wordt digitaal uitgezonden via de kerkomroep:
Via de website: 'Link'
Via de android app: 'Link'
en, voor zover mogelijk, via de facebook pagina van de dominee:
'Link'

 

terug