zo 7 jun 2020  om 09.30
Voorganger: ds R.J. van Amstel
Zondagdienst
Organist: Matthijs Breukhoven
Liturgie 

Orgelspel voorafgaand aan de dienst.

Welkom
Bemoediging en groet
De Paaskaars wordt door de voorganger aangestoken.  U kunt thuis uw eigen kaars aansteken.
Lied 145 vers 1
Gebed tot God
Orgelimprovisatie: "Ere zij aan God de Vader"
Kinderkerk – bijdrage door Miranda Maliepaard
Kinderlied: “Lees je bijbel, bid elke dag"
Bijbellezing: Lucas 10 vers 1 - 11 en vers 17 - 22
Meditatie: “HOERA!”
Orgelspel: Lied 871, “Jezus zal heersen waar de zon" vers 1, 2 en 4 
Dankgebed, voorbeden, stilgebed, afgesloten met een gezamenlijk gebeden Onze Vader
Mededelingen vanuit de Kerkenraad.
Collecte: stort uw bijdrage op het IBAN-nummer van de diaconie en/of kerk 
Lied 412 "Wij loven U, o God belijden U als heer" vers 1 en 3
Heenzending en zegen van God
Orgelspel

terug