zo 31 mei 2020  om 09.30
Voorganger: ds R.J. van Amstel
Pinksteren
Organist: Matthijs van der Wilt

Liturgie 1e Pinksterdag.  
Thema van de dienst: "LICHT ONTVLAMBAAR"

Muzikale bijdrage: Anneke Bliek (zang)

Orgelspel voorafgaand aan de dienst.
Welkom
Bemoediging en groet
De Paaskaars wordt door de voorganger aangestoken.  U kunt thuis uw eigen kaars aansteken.

Zang: "This day"van Bob Chilcott
Gebed tot God

Kinderkerk – bijdrage door Carmen Schaafsma
Kinderlied: “Vlammetjes”

Bijbellezing: Exodus 3 vers 1 t/m 8 (uit Bijbel in Gewone Taal) (tekst op pagina 4)

Orgelspel: Lied 1005, "Zoekend naar licht" vers 1, 2 en 3, gezongen door Anneke Bliek

Meditatie: “LICHT ONTVLAMBAAR”

Orgelspel: Lied 672, “Komt laat ons deze dag" vers 1, 2 en 7, gezongen door Anneke Bliek 

Dankgebed, voorbeden, stilgebed, afgesloten met een gezongen Onze Vader

Mededelingen vanuit de Kerkenraad.
Collecte: stort uw bijdrage op het IBAN-nummer van de diaconie en/of kerk

Orgelimprovisatie en zang lied 675 "Geest van hierboven" vers 1 en 2

Heenzending en zegen van God


Orgelspel: Lied 302 "God in den hoog' alleen zij eer"
 

terug