zondag 26 november 2023 om 9:30 uur

Kerkdienst - Gedachteniszondag
Voorganger(s): Mw. A. Bosman
Organist: Bas KosterLiturgie

Liederen

Lied 62 vers 1 en 5
Lied 377 vers 1, 3 en 6                                                                     
Lied 749 vers 1 en 2  
Lied 755 vers 1 en 2
Lied 727 vers 1 en 2
Lied 727 vers 6 en 8
Lied 756 vers 1, 2, 3 en 6

Schriftlezing
Matteüs 24 vers 1 – 14 

De dienst digitaal volgen?
Kerkomroep.nl:  https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11110
YouTube.com Alexanderkerk Rotterdam: Klik hier.                    

terug