zondag 13 februari 2022 om 09:30

Kerkdienst
Voorganger(s): ds. F.L. Renes
Organist: Bas KosterLiturgie

DE LIEDEREN:                                                                                          
Lied 119 vers 1 en 38 (Intochtslied)
Kinderlied: “God geeft jou het licht mee”                                       
Lied 849 vers 1 en 2
Lied: 823 vers 1 en 4       
Slotlied “Abba Vader” vers 1 en 2 (Evangelische liedbundel nr. 376)


DE SCHRIFTLEZING(EN):
Spreuken 14 vers 1, 5 - 7 en 15

Matteüs 5 vers 21 - 26  

terug