zondag 16 januari 2022 om 09:30

Online dienst
Voorganger(s): dhr. W.G. Flach
Organist: Matthijs Breukhoven

Liturgie

Muziek voorafgaand aan de dienst
                                   (De mensen thuis kunnen een eigen kaars aansteken)
Lied 837 vers 1 en 4 “Iedereen zoekt U, Jong of oud...”
Stil gebed, votum en groet
Gebed om vergeving, woord van genade, regel voor de komende week
Lied 96 vers 1 en 4 “Zing voor de Heer op nieuwe wijze…”
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Kindermoment verzorgd door Carmen Schaafsma
Kinderlied: “God geeft jou het licht mee…”
Schriftlezingen: Jesaja 62 vers 1 – 5 | Johannes 2 vers 1 – 11
Lied 675 “Geest van hierboven, leer ons geloven
Verkondiging
Gezang 429 (LvK 1973) “Wie maar de goede God laat zorgen…”
Dankgebed | voorbeden | stil gebed |Onze Vader
Mededelingen
Collecten: 1e voor de kerk | 2e voor de diaconie
Slotlied: “U geeft rust…” https://www.youtube.com/watch?v=HEqe9KUPKK0
Wegzending en zegenbede
Orgelspel
De kerkdienst wordt digitaal uitgezonden via de kerkomroep:
Via YouTube live uitzending:
'Link'
Via de website van Kerkomroep:
'Link'
Via de Android app van Kerkomroep:
'Link'

 

terug