zondag 5 december 2021 om 9.30 uur

Kerkdienst
Voorganger(s): ds. Anja Matser
Organist: Matthijs Breukhoven

Liturgie

DE LIEDEREN:                                                                                                   

Lied 72 vers 1, 4 en 6 (Intochtslied)
“God geeft jou het licht mee” (Kinderlied)                                           
Lied 473 vers 1                                                                                                 
Lied 473 vers 2
Lied 157 A                                   
Lied 440 vers 1, 3 en 4 (Slotlied)

DE SCHRIFTLEZING(EN):
Micha 5 vers 1 - 4
Lucas 1 vers 26 - 38
De kerkdienst wordt digitaal uitgezonden via de kerkomroep:
Via YouTube live uitzending:
'Link'
Via de website van Kerkomroep:
'Link'
Via de Android app van Kerkomroep:
'Link'    
 

terug