zondag 26 september 2021  om 9.30 uur
Voorganger: dhr. Johan Bos, kerkelijk werker
Kerkdienst
Organist: Ed Kort


Liturgie

 

Muziek voorafgaand aan de dienst
Welkom
Aansteken van de Paaskaars. (De mensen thuis kunnen een eigen kaars aansteken)
Lied 121 vers 1 t/m 4 ("Ik sla mijn ogen op en zie…")
Moment van stilte – Bemoediging en groet
Drempel- Kyriëgebed
Gloria lied 142 (ELB) 2 x ("Majesteit, Groot is zijn majesteit…")
Gebed bij de opening van de Schrift
Lied 317 vers 1 t/m 3 ("Grote God, Gij hebt het zwijgen…")
Moment met de kinderen / kinderkerk.
Kinderlied: “Hiep, hiep, hoera, de kinderkerk begint…”
Schriftlezing: Johannes 7 vers 40 - 52
Lied 118 vers 8 ("De steen, die door de tempelbouwers…")
Preek
Meditatief orgelspel
Lied 871 vers 1 t/m 4 ("Jezus zal heersen waar de zon…")
We belijden ons geloof
Gezang 257 (LvdK 1973) ("Halleluja, eeuwig dank en ere…")
Mededelingen | Collecten
Dankgebed | voorbeden | stil gebed |Onze Vader
Slotlied: Lied 422 vers 1 t/m 3 ("Laat de woorden die we hoorden…")
Heenzending  en Zegen van God
OrgelspelDe kerkdienst wordt digitaal uitgezonden via de kerkomroep:
Via YouTube live uitzending:
'Link'
Via de website van Kerkomroep:
'Link'
Via de Android app van Kerkomroep:
'Link'

 

terug