zondag 19 september 2021  om 9.30 uur
Voorganger: ds. Gerard Geitenbeek
Kerkdienst (Vooraf aanmelden)
Organist: Matthijs Breukhoven


Liturgie

 

Muziek voorafgaand aan de dienst
Welkomstwoord
Votum en groet.
Aansteken van de Paaskaars. (De mensen thuis kunnen een eigen kaars aansteken)
Intochtslied: Lied 122 vers 1 en 2 "Hoe sprong mijn hart hoog op in mij…"
Gebed
Moment met de kinderen / kinderkerk. Geleid door Rianne Kooy.
Kinderlied: “Hiep, hiep, hoera, de kinderkerk begint”
Lezing uit de bijbel:     
Eerste Testament; Deuteronomium 13 vers 2 - 6

Tweede Testament; Markus 9 vers 30 - 37
Samenzang: Lied 782 vers 1 en 2 "Het koninkrijk is voor een kind…"
Preek
Samenzang: Lied 974 vers 1 en 3 "Maak ons uw liefde, God, tot opmaat..."
Mededelingen | Collecten
Dankgebed | voorbeden | stil gebed |Onze Vader
Slotlied: Lied 422 vers 1, 2 en 3 "Laat de woorden die we hoorden…"
Heenzending  en Zegen van God

Orgelspel
De kerkdienst wordt digitaal uitgezonden via de kerkomroep:
Via YouTube live uitzending:
'Link'
Via de website van Kerkomroep:
'Link'
Via de Android app van Kerkomroep:
'Link'
 

terug