zondag 1 augustus 2021  om 9.30 uur
Voorganger: ds. Robert-Jan van Amstel
Kerkdienst (vooraf aanmelden)
Organist: Sjaak WarnaarLiturgie

Orgelspel
(De vierders thuis kunnen een eigen kaars aansteken)
Woord van welkom
Votum & Groet van God
Samenzang: Psalm 81 vers 1, 6 (gelezen) en 11
Gebed tot God.
Bemoediging en leefregel: Jakobus 1 vers 2 - 5 en vers 12 - 18
Kinderlied: “Kom op ga je mee” YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=NNJp1_ZkHsk
Lezingen uit de Bijbel: Matteüs 6 vers 13a | Jesaja 35 vers 1 - 10
Samenzang: Lied 795 vers 4 en 5 “Wat ons bond, God, is verbroken”
TOESPREEK thema - “VERGEET JE EIGEN PLEK NIET IN GODS KONINKRIJK”
Samenzang: “Leid mij Heer, o machtig Heiland…” (uit: Hemelhoog, lied 686 vers 1 en 3)
Dankgebed | voorbeden | stil gebed |Onze Vader
Mededelingen | Collecten
Slotlied: “God die goede dingen doet” (Zingenderwijs lied 60 vers 1en 4; melodie: lied 919 NLB)
Wegzending & Zegen van God afgesloten met Lied 415 vers 3  
OrgelspelDe kerkdienst wordt digitaal uitgezonden via de kerkomroep:
Via YouTube live uitzending:
'Link'
Via de website van Kerkomroep:
'Link'
Via de Android app van Kerkomroep:
'Link'

terug