Zondag 25 jul 2021  om 9.30 uur
Voorganger: ds. W. van der Griend
Kerkdienst (vooraf aanmelden)
Organist: Matthijs van der Wilt


Liturgie

Orgelspel: “Die mij droeg”…. Huub Oosterhuis
(De vierders thuis kunnen een eigen kaars aansteken)
Woord van welkom
Intochtslied: Lied 65 vers 1
Stil gebed, bemoediging en Groet.
Aanvangstekst: Psalm 65 vers 6 (NBV)
Samenzang: Psalm 81 vers 1 en 9
Inleiding op de dienst.
Gebed om ontferming.
Glorialied: Psalm 65 vers 3
Tien Woorden
Samenzang: "Als je geen liefde hebt voor elkaar…" (Ev.Liedbundel lied 422)
Gebed bij de opening van het Woord
Samenzang: Lied 418 vers 1
Eerste Lezing: 2 Koningen 4 vers 1 - 7 (NBV)
Samenzang: Lied 418 vers 2
Tweede Lezing: Matteüs 12 vers 29 en 43 - 45 (NBV)
Samenzang: Lied 418 vers 3
Verkondiging: thema - #DURFTEVRAGEN
Orgelspel
Samenzang: Lied 885 vers 1 en 2
Dankgebed | voorbeden | stil gebed |Onze Vader
Mededelingen | Collecten
Slotlied: Lied 425
Wegzending & Zegen van God afgesloten met Lied 415 vers 3  
Orgelspel

terug