Zondag 13 jun 2021  om 9.30 uur
Voorganger: ds. Robert-Jan van Amstel
Kerkdienst - Avondmaal (vooraf aanmelden)
Organist: Matthijs van der Wilt


Liturgie

Pianospel
Woord van welkom
Aansteken van de Paaskaars, de vierders thuis kunnen een eigen kaars aansteken.
Votum en Groet van God
Lied 601 vers 1 en 2 : “Licht dat ons aanstoot in de morgen”
Gebed tot God
Kindermoment: "Jeremia in de put" door Marjolein Kila
Kinderlied: “Diep diep diep als de zee” https://www.youtube.com/watch?v=iXLSUK5U1eE
Bijbellezing: Matteüs 6 vers 11 | Johannes 6 vers 25 t/m 40
ToesPreek - thema: “EEN DAGELIJKS PORTIE TOEKOMST”
Lied 871 vers 1, 2 en 4 “Jezus zal heersen waar de zon”
Viering Heilig Avondmaal
Inleiding en begroeting
Betekenis van het Avondmaal
Lied: “Het brood dat ons voor ogen staat” vers 1 en 2 (uit: Ev. Liedbundel, lied 290)
Gebed “Onze Vader”
Uitreikingswoorden
Mathijs speelt: Agnus Dei uit het Requiem van G. Fauré
Delen van brood en wijn
Dankgebed, voorbede en stil gebed
Collecten | mededelingen
Gezang 303 vers 2 en 5 (uit: Liedboek voor de Kerken 1973)
Heenzending & Zegen van God
Pianospel Pavane van G. Fauré


De kerkdienst wordt digitaal uitgezonden via de kerkomroep:
Via YouTube live uitzending:
'Link'
Via de website van Kerkomroep:
'Link'
Via de Android app van Kerkomroep:
'Link'


 

terug