Zondag 23 mei 2021  om 9.30 uur
Voorganger: ds. Robert-Jan van Amstel
Kerkdienst Pinksteren (vooraf aanmelden)
Organist: Matthijs van der WiltLiturgie

Orgelspel

Welkom en Groet van God
Aansteken van de Paaskaars, de vierders thuis kunnen een eigen kaars aansteken.
Lied 89 vers 3 en 6
Presentatie van de Pinksterfoto’s (deel 1)
Gebed tot God
Kindermoment "De Heilige Geest bidt voor ons" door Miranda Maliepaard
Kinderlied: Vlammetjes, vers 1 en 2
Presentatie van de Pinksterfoto’s (deel 2)
Lezing uit de Bijbel: Handelingen 2 vers 1 t/m 13
Lied 672 vers 1 en 7 "Komt laat ons deze dag"
ToesPreek – "WE HOUDEN CONTACT"
Luisterlied: “Heer, uw licht en uw liefde schijnen”, vers 1 en 3
Presentatie van de Pinksterfoto’s (deel 3)
Prijstrekking van de Pinksterfoto-wedstrijd
Dankgebed en voorbede, stil gebed en Onze Vader
Collecten | mededelingen
Lied 675 vers 1 "Geest van hierboven" vers 2 berijming door Robert-Jan van Amstel
Heenzending & Zegen van God
OrgelimprovisatieDe kerkdienst wordt digitaal uitgezonden via de kerkomroep:
Via YouTube live uitzending:
'Link'
Via de website van Kerkomroep:
'Link'
Via de Android app van Kerkomroep:
'Link'

 

terug