Zondag 11 apr 2021  om 9.30 uur
Voorganger: ds. W. van der Griend
Kerkdienst (uitsluitend online)
Organist: Matthijs van der Wilt

Pianospel "Wij zijn voor even uit elkaar"
Welkom
Bemoediging en Groet
Aansteken van de Paaskaars
Lied 642 vers 1, 4 en 8 https://www.youtube.com/watch?v=6TiKefDd3LU
Gods gebod als Geloofsbelijdenis
Lied: “Geen liefde zo wonderlijk” https://www.youtube.com/watch?v=oZVf-bYE9CY
Gebed
Kindermoment "DE ROEPING VAN JESAJA" door Rianne van Tienhoven
Kinderlied "Weet je dat de lente komt?" https://www.youtube.com/watch?v=g6k90JNnN3s&ab_channel=EigenWijsNaaldwijk
Schriftlezing: Lukas 24 vers 13-36
Lied: “Hij kwam bij ons heel gewoon” https://www.youtube.com/watch?v=K49w4c_-rKQ
Overdenking
Geloofsbelijdenis youtube.com/watch?v=Seoex7PRuZQ
Dankgebed en voorbede, stil gebed en onze vader
Collecten | mededelingen
Slotzang: Joh. de Heer 287 vers 1 en 4 https://www.youtube.com/watch?v=PJZzOGcTsJQ
Wegzending en Zegen
“Amen, amen, amen, amen” https://www.youtube.com/watch?v=m3GiYkMorXk
Orgel- | piano improvisatie

De kerkdienst wordt digitaal uitgezonden via de kerkomroep:
Via YouTube live uitzending:
'Link'
Via de website van Kerkomroep:
'Link'
Via de Android app van Kerkomroep:
'Link'

terug