Zondag 21 mrt 2021  om 09.30
Voorganger: ds. E. Fokkema
kerkdienst 5e zondag 40dgn
Organist: Matthijs BreukhovenLiturgie

Orgelspel

Woord van welkom
Stil gebed
Intochtslied: Lied 213 vers 1 en 2 "Morgenglans der eeuwigheid…"
Aansteken van de Paaskaars en de mensen thuis kunnen hun eigen kaars aansteken.
Onze Hulp en groet
Lied 185 vers 1 "Leer mij uw weg o Heer…" (uit evangelische liedbundel)
Gebed om ontferming (Psalm 139 vers 1, 2 en 14)
Hartversterker
Lied: "Om licht te zien zijn wij gekomen"
Leefregels
Kindermoment | Kinderkerk | "Jezus houdt van de leerlingen" door Esmee en Carlijn
Kinderlied: Een teken van leven" (melodie psalm 134)
Gebed om het licht van Gods Geest
1e Schriftlezing: Psalm 121
Lied "Op bergen en in dalen…"
2e Schriftlezing Matteüs 17 vers 1 - 8
Lied 289 vers 1 en 3 "Heer, het licht van uw liefde schittert…"
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Lied 418 vers 1 en 2 "God schenk ons de kracht…"
Dankgebed | voorbeden | stil gebed | Onze Vader
Mededelingen | Collecte
Slotlied: Lied 982 vers 2 en 3 "In de bloembol is de krokus…" 
Heenzending en Zegen van God
Orgel(piano)spel
 

terug