Zondag 14 mrt 2021  om 09.30
Voorganger: mw. ds. Voskuil-Dijkshoorn
Kerkdienst 4e zondag 40dgn
Organist: Matthijs van der Wilt

Liturgie:

Orgel(piano)spel

Woord van welkom
Stil gebed
Aanvangslied: Lied 281: 1 t/m 5 (‘Wij zoeken hier uw aangezicht’)
Aansteken van de Paaskaars en de mensen thuis kunnen hun eigen kaars aansteken.
Bemoediging en groet
Verootmoedigingsgebed
Genadeverkondiging
Leefregels
Lied 538: 1 en 4 (‘Een mens te zijn op aarde’)
Gebed bij de opening van het Woord
Kindermoment | Kinderkerk | " Jezus belooft zijn vrede" door Herma Swager
Kinderlied: Vrede van God" https://www.youtube.com/watch?v=vRWcdd6fpLY
Eerste Schriftlezing: Johannes 11 vers 1 t/m 7
Declamatie: Lied 121: 1 en 4 (‘Ik sla mijn open op en zie’)
Tweede Schriftlezing: Johannes 11 vers 17 t/m 44
Lied 942: 1, 2 en 3 (‘Ik sta voor U in leegte en gemis’)  https://youtu.be/eqUGz1H6rQg
Overdenking
Meditatief orgel(piano)spel
Declamatie Geloofsbelijdenis: HH 523: 1, 2 en 3 (declamatie) – ‘Ik geloof in God de Vader’
Dankgebed | voorbeden | stil gebed | Onze Vader
Mededelingen | Collecte
U kunt uw bijdrage overmaken op:
Voor de diaconie: NL 47 INGB 000 062 8704 t.n.v. Diaconie Alexanderkerk, o.v.v. "Collecte".
Voor de kerk: NL 19 INGB 000 067 1500 t.n.v. Protestantse Gemeente Alexanderkerk, o.v.v. "Collecte".

Slotlied: Lied 416: 1 t/m 4 – (‘Ga met God en Hij zal met je zijn’)  https://www.youtube.com/watch?v=iI5U8h47aTo
Heenzending en Zegen van God
Orgel(piano)spelDe kerkdienst wordt digitaal uitgezonden via de kerkomroep:
Via YouTube live uitzending:
'Link'
Via de website van Kerkomroep:
'Link'
Via de Android app van Kerkomroep:
'Link'
 
 
 

 

terug