Zondag 7 mrt 2021  om 09.30
Voorganger: ds. R.J. van Amstel
Kerkdienst 3e zondag 40dgn
Organist: Matthijs Breukhoven

Liturgie

Orgelspel

Dienst van voorbereiding
Woord van welkom
Aansteken van de Paaskaars en de mensen thuis kunnen hun eigen kaars aansteken.
Votum & Groet van God
Luisterlied: Psalm 25, vers 7
Kindermoment | Kinderkerk | "Jezus is de weg naar de Vader" door Mariëtte van Amstel
Kinderlied: “Als je geen liefde hebt voor elkaar”, vers 2
Dienst van het Woord
Lezing uit de Bijbel: Johannes 12, vers 20 t/m 36
Luisterlied: Lied 538 “Een mens te zijn op aarde”, vers 1 en 4
ToesPreek - thema: “GELOVEN IS HEEL MAGNETISCH”
Luisterlied: “Toch overwint eens de genade” , vers 1 en 2 via YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Q5_XDk2Qxt8
Dienst van Dankzegging en Gebed
Dankgebed | voorbeden | stil gebed | Onze Vader
Mededelingen | Collecte
Luisterlied tot slot: “Meester, tot wie zouden wij gaan?”, vers 1 en 5 (Hemelhoog, lied 103)
Heenzending en Zegen van God
Orgelspel


De kerkdienst wordt digitaal uitgezonden via de kerkomroep:
Via YouTube live uitzending:
'Link'
Via de website van Kerkomroep:
'Link'
Via de Android app van Kerkomroep:
'Link'
 

terug