Zondag 7 feb 2021  om 09.30
Voorganger: ds. R.J. van Amstel en Mw. A. Bosman
Kerkdienst (uitsluitend online)
Organist: Matthijs Breukhoven

Liturgie

Voorafgaand aan de dienst speelt onze organist twee bewerkingen:
  • 'Daar ruist langs de wolken' (Arjan Breukhoven)
  • 'Ga niet alleen door 't leven' (Jan Zwart).
Welkom en Groet van God
De Paaskaars wordt aangestoken. U kunt thuis uw eigen kaars aansteken.
Gezang 487 vers 1 en 4 (“De Heer heeft mij gezien en onverwacht”)
Gebed tot God
Kinderkerk-moment  "Jona op de vlucht" door Marjolein Kila
Kinderlied: “Je mag er zijn”  Via YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Hi4Orkih9O8
Lezing uit de Bijbel: Psalm 63
Psalm 42, vers 1 en 5 Via YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=d-wrC4HWavc
Overweging - thema: “OUD IS GOUD”
Luisterliedlied: “Welk een vriend is onze Jezus”, vers 1 en 3
Mededelingen
Collecte:
Stort uw bijdrage op het IBAN-nummer van de diaconie en/of kerk
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, besloten met het “Onze Vader”
Lied 416 vers 1 en 2 (“Ga met God en Hij zal met je zijn”)
Wegzending en zegen
Orgel-improvisatie “Scheepje onder Jezus’ hoede”

De kerkdienst wordt digitaal uitgezonden via de kerkomroep:
Via YouTube live uitzending:
'Link'
Via de website van Kerkomroep:
'Link'
Via de Android app van Kerkomroep:
'Link'

terug