Zondag 31 jan 2021  om 09.30
Voorganger: ds. F.L. Renes
Kerkdienst (uitsluitend online)

 
Liturgie

Orgelspel voorafgaand aan de dienst
Welkom
De Paaskaars wordt aangestoken. U kunt thuis uw eigen kaars aansteken.
Stil gebed
Lied 8 vers 1 en 4 ("Heer, onze Heer4, hoe heerlijk en verheven…")
Bemoediging en Groet
Gebed om verootmoediging
Leefregel
DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de Bijbel
Kindermoment "Zo groot was Gods liefde voor de mensen"- bijdrage door Claudia Westdijk
Kinderlied: “God geeft jou het licht mee”
Lezing uit de Bijbel:
  • Genesis 1 vers 26 - 27
  • Genesis 18 vers 1 - 5
  • Johannes 1 vers 14
Lied 807 vers 1  (“Een mens te zijn op aarde…”)
Verkondiging
Orgelspel
Lied: 823 vers 1 en 4 ("Gij hebt, o Vader van ons leven…")
Mededelingen
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, 'Onze Vader'
Collecte:
Stort uw bijdrage op het IBAN-nummer van de diaconie en/of kerk
Slotlied: Lied 886 vers 2 (“Abba, Vader…")
Wegzending en zegen
Orgelspel

De kerkdienst wordt digitaal uitgezonden via de kerkomroep:
Via YouTube live uitzending:
'Link'
Via de website van Kerkomroep:
'Link'
Via de Android app van Kerkomroep:
'Link'

terug