zo 17 jan 2021  om 9.30 uur
Voorganger: ds. L. Korevaar
Kerkdienst (uitsluitend online)

Orgel: Matthijs Breukhoven 
Zang: Peter van Es
Kindermoment: Herma Swager

LITURGIE

Orgelspel voorafgaand aan de dienst
De Paaskaars wordt aangestoken. U kunt thuis uw eigen kaars aansteken.
Psalm 66 vers 1 en 3
Bemoediging en groet
Inleidende woorden: Waar dienen wij voor?
Gebed om ontferming
Lied 868 vers 2 en 3
Gebed om verlichting door de heilige Geest
Kindermoment "JEZUS VERANDERT WATER IN WIJN"- bijdrage door Herma Swager
Schriftlezing Johannes 2 vers 1 - 11
Lied 526 vers 3
Afbeelding
Verkondiging - thema "DIENEN VOOR HET WONDER"
Orgelspel
Lied 791
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, 'Onze Vader'
Mededelingen vanuit de Kerkenraad
Collecte:
Stort uw bijdrage op het IBAN-nummer van de diaconie en/of kerk
U kunt uw bijdrage voor de diaconie overmaken op:
NL 47 INGB 000 062 8704 t.n.v. Diaconie Alexanderkerk, o.v.v. collecte.
U kunt uw bijdrage voor de kerk overmaken op
NL 19 INGB 000 067 1500 t.n.v. Protestantse Gemeente Alexanderkerk, o.v.v. collecte.
Slotlied: Lied 423
Wegzending en zegen
Orgelspel


De kerkdienst wordt digitaal uitgezonden via de kerkomroep:
Via YouTube live uitzending:
'Link'
Via de website van Kerkomroep:
'Link'
Via de Android app van Kerkomroep:
'Link'

terug