zo 13 dec 2020  om 09.30
Voorganger: ds R.J. van Amstel
Kerkdienst - 3e adventszondag (uitsluitend online)
Organist: Matthijs van der Wilt

Muzikale bijdrage: zanggroepje van gemeenteleden
Kinderkerk: Esmee en Carlijn


Liturgie

Orgel- pianospel voorafgaand aan de dienst
Welkom
De Paaskaars wordt aangestoken. U kunt thuis uw eigen kaars aansteken.
Bemoediging en groet van God
Lied 442 vers 1 en 2 “Op U, mijn heiland, blijf ik hopen”
Gebed tot God
Kindermoment "De mensen zullen een stralend licht zien…"- bijdrage door Esmee en Carlijn
Kinderlied: “God geeft jou het licht mee”
Schriftlezing: Lucas 1 vers 26 t/m 38
Lied 157 A vers 1 en 2 “Mijn ziel maakt de groot de Heer…”
Toespreek – thema: “SLECHT NIEUWS, NEPNIEUWS OF GOED NIEUWS”
Lied 433 vers 1, 3, 4 en 5 “Kom tot ons, de wereld wacht”
Afkondiging van overlijden van mevrouw Van Reijn – Bax
Dankgebed, voorbeden, stilgebed, Onze Vader
Mededelingen vanuit de Kerkenraad
Collecte:
Stort uw bijdrage op het IBAN-nummer van de diaconie en/of kerk 
Slotlied: Lied 439 vers 1 en 4 “Verwacht de komst des Heren…”
Wegzending en zegen van God
Pianospel

 
De kerkdienst wordt digitaal uitgezonden via de kerkomroep:
Via YouTube live uitzending:
'Link'
Via de website van Kerkomroep:
'Link'
Via de Android app van Kerkomroep:
'Link'

terug