Zondag 6 dec 2020  om 09.30
Voorganger: ds. G.J. van der Ende
Kerkdienst- 2e adventszondag (vooraf aanmelden)
Organist: Matthijs Breukhoven

Muzikale bijdrage: zanggroepje van gemeenteleden
Kindermoment: Herma Swager                                                                                    


Liturgie

         
Orgel- pianospel voorafgaand aan de dienst
Welkom
De Paaskaars wordt aangestoken. U kunt thuis uw eigen kaars aansteken.
Intochtslied: Psalm 72 vers 1
Bemoediging en groet van God
Psalm 72 vers 6
Gebed om ontferming
Lied 463 vers 1, 3 en 4
Gebed van de Zondag
Kindermoment -" GOD SCHEPT HET LICHT…"- bijdrage door Herma Swager
Filmpje:  https://vimeo.com/468169706                
1e Schriftlezing: Jesaja 11 vers 1 - 10
Lied 473 vers 1
2e Schriftlezing: Matteüs 3 vers 1 - 12
Lied 473 vers 3
Verkondiging
Orgel- pianospel
Dankgebed, voorbeden, stilgebed, Onze Vader
Mededelingen vanuit de Kerkenraad
Collecte:
Stort uw bijdrage op het IBAN-nummer van de diaconie en/of kerk 
Slotlied: Lied 444
Wegzending en zegen van God
Orgel- pianospel

 
De kerkdienst wordt digitaal uitgezonden via de kerkomroep:
Via YouTube live uitzending:
'Link'
Via de website van Kerkomroep:
'Link'
Via de Android app van Kerkomroep:
'Link'

 

terug