zo 22 nov 2020  om 09.30
Voorganger: ds R.J. van Amstel en Annemieke Bosman
Kerkdienst - Gedachteniszondag (uitsluitend online)
Organist: Matthijs van der Wilt


Muzikale bijdragezanggroepje van gemeenteleden
Kindermoment: Claudia Westdijk

LITURGIE

Pianospel voorafgaand aan de dienst.
Welkom
De Paaskaars wordt door de voorganger aangestoken. U kunt thuis uw eigen kaars aansteken.
Psalm 139 vers 2 en 4 ("Heer, die mij ziet zoals ik ben")
Groet van God
Gebed tot God (na de woorden “zo bidden we samen" zingen we "Houd mij in leven" Lied 368 D)
Lied 836 vers 2 en 4 ("O Heer die onze Vader zijt")
Kindermoment -"Liefde is…"- bijdrage door Claudia Westdijk
Vandaag staat 1 Korintiërs 13 vers 1-7 en 13:13 staat centraal:
Paulus zegt dat zonder liefde alles zinloos is, en hij vertelt wat liefde is.
Schriftlezing: Job 14 vers 1 t/m 12
ToesPreek - thema "GA VERDER NAAR START"
Lied 807 vers 1, 5 en 6 "Een mens te zijn op aarde"
DIENST VAN GEDACHTENIS EN DANKZEGGING
Afkondiging van overlijden 
Inleiding Gedachtenis van de overledenen
We noemen de namen deel 1
Pianospel: Pie Jesu (G. Fauré)
We noemen de namen deel 2 
Lied 961 ("Niemand leeft voor zichzelf")
We noemen de namen deel 3 
Lied 736 vers 1, 2 en 3 ("Dat ons zorgen en werken")
Dankgebed, voorbeden, stilgebed, Onze Vader
Mededelingen vanuit de Kerkenraad.
Collecte:
Stort uw bijdrage op het IBAN-nummer van de diaconie en/of kerk 
Lied 608 vers 1 en 3 ("De steppe zal bloeien")
Zegen van God
Pianospel


 
De kerkdienst wordt digitaal uitgezonden via de kerkomroep:
Via YouTube live uitzending:
'Link'
Via de website van Kerkomroep:
'Link'
Via de Android app van Kerkomroep:
'Link'

 

terug