Zondag 15 nov 2020  om 09.30
Voorganger: mw ds J.G. Mooi
Kerkdienst (vooraf aanmelden)
Organist: Matthijs Breukhoven

Muzikale bijdrage: zanggroepje van gemeenteleden
Kinderkerk: Carmen Schaafsma

                                                                                     Liturgie

 

Orgelspel voorafgaand aan de dienst.
Welkom
De Paaskaars wordt door de voorganger aangestoken. U kunt thuis uw eigen kaars aansteken.
Stil gebed
Lied 98 vers 1
Votum & groet
Lied 98 vers 3
Verootmoediging (na de woorden “samen zingend” 3 x "Heer ontferm U")
Bemoediging
Lied 911 vers 2 en 3
Gebed voor de opening des Woords
Kinderkerk -" Veel delen, maar één geheel "- bijdrage door Carmen Schaafsma
Vandaag staat 1 Korintiërs 12 vers 12-22 centraal: Paulus legt uit dat iedereen verschillend is, maar dat de verschillende delen samen  één geheel vormen, net als bij een lichaam.
Kinderlied: “God geeft jou het licht mee”
1e schriftlezing Marcus 5 vers 21 - 34
Lied 904 vers 2 en 5
2e schriftlezing Marcus 5 vers 35 - 43
Lied 118 vers 1 en 6
Verkondiging
Orgelspel
Lied 641 vers 1 en 4
Dankgebed, voorbeden, stilgebed, Onze Vader
Mededelingen vanuit de Kerkenraad.
Collecte:
Stort uw bijdrage op het IBAN-nummer van de diaconie en/of kerk 
Lied 416 vers 3 en 4
Zegen van God
Orgel improvisatie
 
De kerkdienst wordt digitaal uitgezonden via de kerkomroep:
Via YouTube live uitzending:
'Link'
Via de website van Kerkomroep:
'Link'
Via de Android app van Kerkomroep:
'Link'

terug